ประกาศจากทางโรงเรียน


ผลงานดีเด่น

 • แชมป์ถ้วยพระราชทาน วอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2564
 • ทีม SPOROS โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่คว้าอันดับที่ 3 ของโลก จากการแข่งขัน USA CANSAT 2021
 • แชมป์ถ้วยพระราชทาน วอลเลย์บอล PEA รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
 • รางวัล Best Technique Award การแข่งขัน THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2020
 • โรงเรียนเอกชนที่มีคะแนน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
 • รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
 • รางวัลแห่งชาติ Thai Awards ประจำปี 2563 รางวัลประเภทบุคคล สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น
 • เยาวชนดีเด่นประจำปี 2563 ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม
 • รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
 • แชมป์การแข่งขัน THAI BASKETBALL INVITATION (TBI 2020) ในรุ่น 13 ปี
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟุตบอลกรมพลศึกษา 18 ปี ก ประจำปี 2563
 • ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม