ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

1. บาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์
(Emile August Colombet)

พ.ศ. 2428 – 2445 (ค.ศ.1885 - 1902)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) โรงเรียนได้เปิดอย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า โรงเรียนอาซัมซานกอเล็ศ” โดยใช้เรือนไม้หลังใหญ่ซึ่งเคยเป็นที่พักของเณรคาทอลิกให้เป็นอาคารเรียนหลังแรก และขอร้องให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเรียน วันแรกมีนักเรียนนับจำนวนได้ 33 คน จนถึงสิ้นปีมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 80 คน ในปีต่อมา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 130 คน


2. ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์

Bro. Martin de Tours

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2445 - 2463 (ค.ศ.1902 - 1920)
พ.ศ. 2472 - 2475 (ค.ศ.1929 - 1932)

3. ภราดาไมเกิล เรอเน เลอติ๊ก

Bro. Michel Le duc

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2463 - 2472 (ค.ศ.1920 - 1929)
พ.ศ. 2481 - 2484 (ค.ศ.1938 - 1941)

4. ภราดาเฟรเดอริค ยัง

Bro. Frederic Jean

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2475 - 2481 (ค.ศ.1932 - 1938)

5. ภราดามงฟอร์ต

Bro. Montfort

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2484 - 2490 (ค.ศ.1941 - 1947)

6. ภราดาฮูเบอร์ต คูแซง

Bro. Hubert Cousin

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2490 - 2495 (ค.ศ.1947 - 1952)
พ.ศ. 2497 - 2498 (ค.ศ.1954 - 1955)

7. ภราดาอูร์แบง กลอลิโอ

Bro. Urbain Gloriau

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2495 - 2497 (ค.ศ.1952 - 1954)

8. ภราดาโดนาเชียง ตูลีเย

Bro. Donatien Marie Thullier

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2498 - 2503 (ค.ศ.1955 - 1960)

9. ภราดายอห์น แมรี่

Bro. John Mary

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2503 - 2504 (ค.ศ.1960-1961)

10. ภราดาโรเบิร์ต ริชาร์ด

Bro. Robert Richard

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2504 - 2508 (ค.ศ.1961 - 1965)

11. ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

Bro.Viriya Chandavarodom

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2508 - 2516 (ค.ศ.1965 - 1973)
พ.ศ. 2529 - 2535 (ค.ศ.1986 - 1992)

12. ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย

Bro.Albert Rafael Vicharn Songsiengchai

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2516 - 2522 (ค.ศ.1973 - 1979)

13. ภราดาชุมพล ดีสุดจิต

Bro.Chumpol Deesutchit

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2522 - 2529 (ค.ศ. 1979 - 1986)

14. ภราดาเลอชัย ลวสุต

Bro.Loechai Lavasut

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2535 - 2541 (ค.ศ. 1992 - 1998)

15. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย

Bro.Surasit Sukchai

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2541 – 2547 (ค.ศ.1998 - 2004)
พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013)

16. ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ

Bro.Anant Prichavudhi, Ph.D

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2547 - 2556 (ค.ศ.2004 - 2013)

17. ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์

Bro.Dechachai Sripicharn, Ph.D

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2556 - 2561 (ค.ศ.2013 - 2018)

18. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

Bro.Sakda Sakonthawat, Ph.D.

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2562 - 2564 (ค.ศ.2019 - 2021)

19. ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ

Bro.Arwut Silaket, Ph.D.

วาระดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน (ค.ศ.2022 - ปัจจุบัน)