ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ

ห้องสมุด "มาร์ติน เดอ ตูรส์" (MARTIN DE TOURS LIBRARY) เป็นชื่อเดิมของห้องสมุดโรงเรียนในอดีต (โดยตั้งอยู่ในตัวอาคารอัสสัมชัญ 100 ปี ซึ่งอาคารถูกรื้อถอนเมื่อปี พ.ศ. 2546) ตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติแด่ท่านเจษฎาธิการมาร์ติน เดอ ตูรส์ อธิการท่านแรกของโรงเรียนอัสสัมชัญ (ดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2445-2463 และ พ.ศ. 2472-2475) ท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศฝรั่งเศส ให้เป็นภราดาชุดแรกที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อสานต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอัสสัมชัญ จากบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ คุณความดีของท่าน รวมถึงความมุ่งมั่นต่อการทำงาน ความวิริยะอุตสาหะ ล้วนเป็นที่กล่าวขานของบรรดาครู และศิษย์เก่าสือต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal-Classification) ซึ่งเป็นระบบที่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วไปใช้ มีสัญลักษณ์ตัวเลขแสดงประเภทของหนังสือ ห้องสมุดได้แสดงประเภทหนังสือเป็นหมวดๆ ติดไว้ตามชั้นหนังสือผู้ใช้สามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวก

การเรียงหนังสือบนชั้น

ห้องสมุดใช้วิธีการเรียงหนังสือตามหลักการเรียงง่าย ๆ ดังนี้
1. เรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมาก
2. เรียงจากซ้ายไปขวา (เมื่อหันหน้าเข้าชั้น)
3. เรียงจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง
ถ้าเลขหมู่ซ้ำกัน เรียงลำดับอักษรย่อชื่อผู้แต่ง และชื่อหนังสือ
นอกจากนี้ ทางห้องสมุดได้ใช้อักษรย่ออื่นๆ เหนือเลขเรียกหนังสือ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ในการหาประเภทหนังสือที่ต้องการ โดยแยกเก็บตามประเภท ได้แก่
ค. หนังสือคู่มือ (Handbooks)
อ. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
R. หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ (References Books)
บ. แบบเรียน (Textbooks)
น.ว. นวนิยาย
น. หนังสือนอกเวลา
ร.ส. เรื่องสั้น (Short stories)
ย. หนังสือเยาวชน
ว. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
T. หนังสือครู (Teacher Textbook)
EP. หนังสือแบบเรียน (English Program)
Fic. หนังสือวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ (Fictions)

MARTIN DE TOURS LIBRARY จัดให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์

การให้บริการของห้องสมุด

ชั้น 3 Digital Library
- อินเทอร์เน็ต
- อินเทอร์เน็ตไร้สาย
- ยืม CD, DVD และ CAI
- ห้อง Video Conference
- ห้อง Edutainment
- บริการ e-Books
- Digital Books
- โถงนิทรรศการ
- ห้องอัดเสียงและห้องตัดต่อ VDO
- คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด

ชั้น 4 Library
- ยืม-คืนหนังสือ และวารสารล่วงเวลา
- ยืม-คืนด้วยตนเอง
- คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด
- ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
- แนะนำการใช้ห้องสมุด
- แนะนำหนังสือใหม่ และหนังสือน่าอ่าน
- บริการห้อง Reading Room
- บริการถ่ายเอกสาร

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1. ลงทะเบียนที่คอมพิวเตอร์บริเวณทางเข้าทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องสมุด
2. ผู้ต้องใช้บัตรประจำตัวทุกครั้งที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
3. การติดต่อใช้บริการ ผู้ใช้ต้องนำบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ
4. ห้ามนำบัตรของผู้อื่นมาใช้ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
5. ก่อนออกจากห้องสมุดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของทุกครั้ง