ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ข่าวการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง

ข่าวการศึกษา

 • อัสสัมชัญ 1 ในโรงเรียนมัธยม 100 ปี (หนังสือพิมพ์มติชน)
 • อัสสัมชัญ 1 ในโรงเรียนมัธยม 100 ปี (หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)

  ข่าวกีฬา

  เปิดตัวนักฟุตบอลอัสสัมชัญ จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

 • อัสสัมชัญ เปิดตัวนักฟุตบอลสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ เปิดตัวนักฟุตบอลสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคี (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • อัสสัมชัญ เปิดตัวนักฟุตบอลสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคี (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)
 • อัสสัมชัญ เปิดตัวนักฟุตบอลสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ เปิดตัวนักฟุตบอลสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคี (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)

  แถลงข่าวฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์มติชน)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์มติชน)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์สยามกีฬา)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์มโพสต์ทูเดย์)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์สยามกีฬา)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์คมชัดลึก)
 • ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28(หนังสือพิมพ์ฟุตบอลสยาม)
 • ย้อนวันวานจตุรมิตรสามัคคี (หนังสือพิมพ์ฟุตบอลสยาม)

  การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์มติชน)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์สยามกีฬา)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก2)
 • ผลผลิตจากฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคี (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์มติชน)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์สยามกีฬา)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย3)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ M2F)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ M2F)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์3)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย2)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย1)
 • การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย2)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1)
 • อัสสัมชัญ แปรอักษรจตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด1)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด2)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์มติชน)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์สยามกีฬา)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย1)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย2)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ฟุตบอลสยาม1)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ฟุตบอลสยาม2)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ฟุตบอลสยาม3)
 • อัสสัมชัญ แชมป์จตุรมิตรสามัคคีสามัคคีครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ฟุตบอลสยาม4)

  อัญเชิญถ้วยพระราชทานและแสดงความยินดีกับแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

 • อัญเชิญถ้วยพระราชทานแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์มติชน)
 • อัญเชิญถ้วยพระราชทานแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • อัญเชิญถ้วยพระราชทานแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • อัญเชิญถ้วยพระราชทานแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)
 • อัญเชิญถ้วยพระราชทานแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
 • อัญเชิญถ้วยพระราชทานแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย)
 • อัญเชิญถ้วยพระราชทานแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)
 • อัสสัมชัญ รุ่น 2 ผลัด เลี้ยงแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

  ข่าวฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ

 • อัสสัมชัญ แข่งขันฟุตบอล King Power U15 (หนังสือพิมพ์สยามกีฬา)
 • อัสสัมชัญ แข่งขันฟุตบอล King Power U15 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ แข่งขันฟุตบอล King Power U15 (หนังสือพิมพ์สยามกีฬา1)
 • อัสสัมชัญ แข่งขันฟุตบอล King Power U15 (หนังสือพิมพ์สยามกีฬา2)

  ข่าววอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ

  วอลเลย์บอลเอสโคล่า รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

 • การแข่งขันวอลเลย์บอลเอสโคล่า รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • การแข่งขันวอลเลย์บอลเอสโคล่า รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยนัดแรก วอลเลย์บอลเอสโคล่า รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย 1)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยนัดแรก วอลเลย์บอลเอสโคล่า รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย 2)
 • อัสสัมชัญ เข้าชิงวอลเลย์บอลเอสโคล่า ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ เข้าชิงวอลเลย์บอลเอสโคล่า ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1)
 • อัสสัมชัญ เข้าชิงวอลเลย์บอลเอสโคล่า ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2)
 • อัสสัมชัญ เข้าชิงวอลเลย์บอลเอสโคล่า ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย 1)
 • อัสสัมชัญ เข้าชิงวอลเลย์บอลเอสโคล่า ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย 2)
 • อัสสัมชัญ รองแชมป์วอลเลย์บอลเอสโคล่า รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ รองแชมป์วอลเลย์บอลเอสโคล่า รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)

  วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคนครหลวง

 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ภาคนครหลวง (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ภาคนครหลวง (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ภาคนครหลวง (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ภาคนครหลวง (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ภาคนครหลวง (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย 1)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ภาคนครหลวง (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย 2)

  วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย

 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย 1)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย 2)
 • อัสสัมชัญ เก็บชัยวอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์มติชน)
 • อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์มติชน กรอบบ่าย)
 • อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย ชิงแชมป์ประเทศไทย (หนังสือพิมพ์สยามกีฬา)

  ข่าวบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ

  บาสเกตบอล สพฐ. โมโน แชมป์เปี้ยนคัพ 2017

 • อัสสัมชัญ คว้าแชมป์บาสเกตบอล สพฐ. โมโน แชมป์เปี้ยนคัพ 2017(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • อัสสัมชัญ คว้าแชมป์บาสเกตบอล สพฐ. โมโน แชมป์เปี้ยนคัพ 2017(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)

  ข่าวสังคม

 • ครบรอบ 84 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • ครบรอบ 84 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรอบบ่าย)
 • ครบรอบ 84 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • ครบรอบ 84 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • 133 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
 • 133 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย)
 • 133 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า)
 • แสดงความยินดีกับ 41 ปี หนังสือพิมพ์มติชน 1(หนังสือพิมพ์มติชน)
 • แสดงความยินดีกับ 41 ปี หนังสือพิมพ์มติชน 2(หนังสือพิมพ์มติชน)
 • แสดงความยินดีกับ 41 ปี หนังสือพิมพ์มติชน 3(หนังสือพิมพ์มติชน)
 • แสดงความยินดีกับ 41 ปี หนังสือพิมพ์มติชน 4(หนังสือพิมพ์มติชน)
 • สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน(หนังสือพิมพ์แนวหน้า)