ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ข่าวการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง

ข่าวการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ

  • ทีม SPOROS อัสสัมชัญ คว้าอันดับ 3 ของโลก การแข่งขัน USA CANSAT 2021 (หนังสือพิมพ์แนวหน้า)
  • ทีม SPOROS อัสสัมชัญ คว้าอันดับ 3 ของโลก การแข่งขัน USA CANSAT 2021 (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)
  • ทีม SPOROS อัสสัมชัญ คว้าอันดับ 3 ของโลก การแข่งขัน USA CANSAT 2021 (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)
  • ทีม SPOROS อัสสัมชัญ คว้าอันดับ 3 ของโลก การแข่งขัน USA CANSAT 2021 (The Nation)
  • นักเรียนอัสสัมชัญ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม (แนวหน้าออนไลน์)
  • นักเรียนอัสสัมชัญ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม (หนังสือพิมพ์แนวหน้า)
  • นักเรียนอัสสัมชัญ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)
  • นักเรียนอัสสัมชัญ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ)