Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   
หน้าแรก >> สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
[ อัสสัมชัญสาส์น | จดหมายข่าว | คู่มือนักเรียน | รายงานประจำปี | งานวิจัยในชั้นเรียน |แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | สารสนเทศโรงเรียน ]

สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นไฟล์ Portable Document Format (PDF)
ดังนั้นท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ดังกล่าว (PDF Reader) เช่น Adobe Reader เป็นต้น
เพื่อให้สามารถเปิดอ่านได้ตามปกติ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยคลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE