<< พฤศจิกายน 2563 >>
  เสาร์ที่ 7     OPEN HOUSE หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  เสาร์ที่ 14     พิธีมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562  
  พฤหัสบดีที่ 19 -
อาทิตย์ที่ 22
    หยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.  
  จันทร์ที่ 23     การแข่งขันกีฬาระดับชั้น ม.1 และ EP-M.1  
  อังคารที่ 24     การแข่งขันกีฬาระดับชั้น ม.2 และ EP-M.2  
  พุธที่ 25     การแข่งขันกีฬาระดับชั้น ม.3 และ EP-M.3, กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า King Rama VI Memorial Day.  
  พฤหัสบดีที่ 26     การแข่งขันกีฬาระดับชั้น ม.4 และ EP-M.4, ฉลองวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  
  ศุกร์ที่ 27     การแข่งขันกีฬาระดับชั้น ม.5 และ EP-M.5  
  จันทร์ที่ 30     การแข่งขันกีฬาระดับชั้น ม.6 และ EP-M.6