<< มีนาคม 2564 >>
  จันทร์ที่ 1,
พุธที่ 3,ศุกร์ที่ 5
    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1-2 และ EP-M.1-2 // Final Exams 2/2020 M.1-2 and EP-M.1-2  
  อังคารที่ 2,
พฤหัสบดีที่ 4, จันทร์ที่ 8
    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ม.4-5 และ EP-M.4-5 // Final Exams 2/2020 M.4-5 and EP-M.4-5  
  ศุกร์ที่ 12     พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6, ทำงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2563 // Commencement Day for M.6, EP-M.6, Last Working Day of Semester 2/2020.  
  จันทร์ที่ 22     เปิดเรียนภาคฤดูร้อน // 1st Day of Summer School.  
  เสาร์ที่ 27-
อาทิตย์ที่ 28
    O-NET ม.6