<< กรกฎาคม 2563 >>
  จันทร์ที่ 1     ดำเนินการเรียนการสอนปกติ, วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ // National Scout Day.  
  เสาร์ที่ 4     สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2563  
  อาทิตย์ที่ 5 -
อังคารที่ 7
    วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา // Asalha Puja Day // Buddhist Lent Day.  
  ศุกร์ที่ 10     พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 // First Friday Mass / Sermon and Meditation.  
  เสาร์ที่ 12     วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ครบรอบ 73 ปี //
73th Anniversary of the Canonization of St.Louis-Marie Grignion de Montfort.
 
  พฤหัสบดีที่ 16     พิธีไหว้ครู// Teacher Appreciation Day.  
  ศกุร์ที่ 17     ประกาศผลเรียนออนไลน์.  
  จันทร์ที่ 20 -
ศุกร์ที่ 24
    สัปดาห์นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ครบรอบ 73 ปี  
  ศุกร์ที่ 24     พิธีประดับเข็มนักเรียน ม.4 และ EP-M.4// M.4, EP-M.4 Pin Granting Ceremony. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  
  จันทร์ที่ 27     หยุดชดเชยวันสงกรานต์
  อังคารที่ 28     วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 // HM King Rama X 's Birthday  
  พุธที่ 29     ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  
  ศุกร์ที่ 31     สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ม.1 - ม.3 และ EP-M.1 - M.3 // Midterm Exams 1/2020