<< กุมภาพันธ์ 2564 >>
  พุธที่ 3 -
ศุกร์ที่ 5
    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 และ EP-M.6 // Final Exams 2/2020 M.6 and EP-M.6  
  ศุกร์ที่ 5     ปัจฉิมนิเทศ ม.6 และ EP-M.6  
  ศุกร์ที่ 12     หยุดวันตรุษจีน  
  จันทร์ที่ 15-
พุธที่ 17
    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ม.3 และ EP-M.3 // Final Exams 2/2020 M.3 and EP-M.3  
  อังคารที่ 16     วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 136 ปี // 136th Anniversary of Assumption College  
  ศุกร์ที่ 26     วันมาฆบูชา // Magha Puja Day