<< เมษายน 2564 >>
  อังคารที่ 6     วันจักรี // Chakri Memorial Day.  
  เสาร์ที่ 10 -
อาทิตย์ที่ 18
    เทศกาลสงกรานต์ // Songkran Festival Holiday.  
  ศุกร์ที่ 23     สิ้นสุดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน // Summer ends.  
  เสาร์ที่ 24     พิธีมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 // 2020 Academic Excellence Awards.  
  อาทิตย์ที่ 25 -
อังคารที่ 27
    ค่ายดิจิทัลและเทคโนโลยี ม.1-2