อบรมภายในคุณครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กับทีมเอสซีจี

Category: General | Posted on 20-08-2020 15:07:15 ICT

 
เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ อบรมภายในให้กับคุณครูกลุ่มสาระฯ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ (อัสสัมชนิก รุ่น 107) Circular Economy Business Director และทีมงานจาก ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นวิทยากร ณ ห้อง Video Conference 1 ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร
 

 

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: •SWIS - อัลบั้ม : 5200 อบรมภายในคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กับทีมที่ปรึกษาธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี (SCG Chemicals) (จำนวนภาพ 14 ภาพ)