สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สารสนเทศและความสำเร็จของฝ่าย

Category: General | Posted on 19-08-2020 12:21:52 ICT

 
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สารสนเทศและความสำเร็จของฝ่าย ให้กับคุณครูที่เป็นคณะกรรมการของฝ่าย และคณะกรรมการสารสนเทศของโรงเรียน โดยมี ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร เพื่อนำข้อมูลของแต่ละฝ่ายมาจัดทำสารสนเทศของฝ่าย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำสารสนเทศไปใช้ในส่วนของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: •SWIS - อัลบั้ม : 5199 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สารสนเทศและความสำเร็จของฝ่าย (จำนวนภาพ 42 ภาพ)