กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

Category: General | Posted on 18-08-2020 10:33:35 ICT

 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่ออนุรักษ์การใช้ภาษาไทยในช่วงเช้ามีการกล่าวถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก การแข่งขันตอบปัญหาวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1-3 การแข่งขันประกวดคัดลายมือ และการแข่งขันการจัดป้ายนิเทศความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP-M.1-6 ณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: •SWIS - อัลบั้ม : 5196 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (จำนวนภาพ 15 ภาพ)