ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดของนักเรียน ม.1 และ EP-M.1

Category: General | Posted on 14-08-2020 16:37:55 ICT

 
งานศูนย์วิทยบริการ สำนักผู้อำนวยการ จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  มาร์ติน เดอ ตูสร์  (Martin de Tours Library) ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บริการของห้องสมุดได้เต็มศักยภาพ โดยแบ่งออกเป็น วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม1 (เลขที่คี่) วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 2 (เลขที่คู่) และวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นักเรียน EP-M.1 ณ ห้องสมุด มาร์ติน เดอ ตูสร์ (Martin de Tours Library) ชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 

 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: •SWIS - อัลบั้ม : 5193 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดของนักเรียน ม.1 และ EP-M.1 (จำนวนภาพ 12 ภาพ)