กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อัสสัมชัญแผนกประถม เข้าร่วมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
Posted on 22-08-2011 09:54:57 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้เข้าร่วมการเรียนการสอน โครงการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา
Read more...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
Posted on 22-08-2011 09:14:33 ICT

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมและมัธยม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร วาปีโส ผู้จัดการ ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ พ.ต.อ.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้แทนผู้ปกครองแผนกมัธยม ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ คุณภูมินทร์ หะรินสุต ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกมัธยม มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ ผู้แทนครูแผนกมัธยม มาสเตอร์ไพฑูรย์ กระโทกนอก ผู้แทนครูแผนกประถม คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ผู้แทนผู้ปกครองแผนกประถม คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกประถม ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ
Read more...

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย อัสสัมชัญแผนกประถม
Posted on 22-08-2011 09:00:09 ICT

  ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี) ซึ่งเป็นวันสำคัญของไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย ณ บริเวณใต้ตึกอัสสัมชัญ 2000 และสนามหญ้าเทียม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย
Read more...

คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนำเสนอ "โครงการ อัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2" แก่หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
Posted on 19-08-2011 15:59:08 ICT

  เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ได้รับเกียรติร่วมพบปะและประชุมร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเสนอโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 โดยมีนายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานหอหารค้าจังหวัดนนทบุรีและทีมงานให้การต้อนรับ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
Read more...

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
Posted on 19-08-2011 15:33:35 ICT

  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐาน ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เพื่อชี้แจงกรอบ/แนวทางการประเมิน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สมศ. รอบที่สาม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3473 474 475 476 Next >>