พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Posted on 14-08-2020 13:35:19 ICT

 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีบาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรม ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

Read more...

อัสสัมชัญ รองแชมป์ วอลเลย์บอลกรมพลศึกษา 18 ปี ปีการศึกษา 2563
Posted on 14-08-2020 07:46:19 ICT

 
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 3 -12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา 2-3 เซต (25-21, 20-25, 22-25, 25-12, 11-15 คะแนน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

 

Read more...

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และ EP-M.1,2,4,5
Posted on 14-02-2020 08:22:58 ICT

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และ EP-M.1,2,4,5 สามารถตรวจสอบรายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่  2/2562 ได้ที่นี่
[ ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ]

หมายเหตุ: ประกาศผลสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

เยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO
Posted on 21-01-2020 08:55:19 ICT

 
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 งานแนะแนว ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญ นำนักเรียน ม.4/5 แผนการเรียนวิทย์ - ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Science - Digital & Technology) จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรูู้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้างานแนะแนว และมิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) เป็นผู้ดูแล

 

Read more...

งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครูในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่
Posted on 08-01-2020 08:17:26 ICT

 
 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และภราดาภูวรินทร์  เขมรัชต์อนนต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะผู้บริหาร คณะครู และครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนามวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

<< Prev 1 2 3474 475 476 Next >>