<< มกราคม 2562 >>
  อังคารที่ 1     วันขึ้นปีใหม่ // New Year's Day.  
  พุธที่ 2     เปิดเรียน // All Classes Resume.  
  ศุกร์ที่ 4     พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมธรรมบรรยาย, เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ นักเรียน และครู // First Friday Mass / Sermon and Meditation, Students and Teachers' New Year Celebration.  
  เสาร์ที่ 5     เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พนักงาน // Service Staff's New Year Celebration.  
  เสาร์ที่ 12     วันเด็กแห่งชาติ //National Children's Day.  
  พุธที่ 16     วันครูแห่งชาติ // National Teachers' Day.  
  พฤหัสบดีที่ 17     พิธีมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 // Activity Excellence Awards 2017.  
  พุธที่ 18     วัน ฟ.ฮีแลร์ รำลึก // F.Hilaire Memorial Day.  
  เสาร์ที่ 19     วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนสำหรับนักเรียน ม.3 และ EP-M.3 // Parents-Teachers Partnership Day.  
  จันทร์ที่ 21 -
พุธที่ 23
    ค่ายลูกเสือ ม.3 และ EP-M.3 // M.3, EP-M.3 Scout Camp.  
  พฤหัสบดีที่ 24     พิธีมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณ // Teacher Retirement Ceremony.  
  พุธที่ 30 -
พฤหัสบดีที่ 31
    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.6 และ EP-M.6, ค่ายลูกเสือ ม.1และ EP-M.1 // Final Exams 2/2018 M.6, EP-M.6, EP-M.6, M.1 EP-M.1 Scout Camp.