<< กุมภาพันธ์ 2562 >>
  ศุกร์ที่ 1     สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.6 และ EP-M.6, ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 และ EP-M.6, ค่ายลูกเสือ ม.1 และ EP-M.1, พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมธรรมบรรยาย // Final Exams 2/2018 M.6 and EP-M.6, M.6 and EP-M.6 Last Orientation, M.1 and EP-M.1 Scout Camp, First Friday Mass , Sermon and Meditation.  
  อังคารที่ 5     หยุดวันตรุษจีน // Chinese New Year Day.  
  พุธที่ 6 -
ศุกร์ที่ 8
    ค่ายลูกเสือ ม.2 และ EP-M.2 // M.2 and EP-M.2 Scout Camp  
  อังคารที่ 12 -
พฤหัสบดีที่ 14
    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.3 และ EP-M.3 // Final Exams 2/2018 M.3 and EP-M.3, BELL Day.  
  ศุกร์ที่ 15     กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 134 ปี // 134th AC Homecoming Day.  
  เสาร์ที่ 16     วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 134 ปี // 134th Anniversary of Assumption College.  
  อังคารที่ 19     วันมาฆบูชา // Magha Puja Day.  
  ศุกร์ที่ 22,
อังคารที่ 26,
พฤหัสบดีที่ 28
    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1 - 2 และ EP-M.1 - 2 // Final Exams 2/2018 M.1 - 2, EP-M.1 - 2  
  จันทร์ที่ 25,
พุธที่ 27
    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4 - 5 และ EP-M.4 - 5 // Final Exams 2/2018 M.4 - 5, EP-M.4 - 5