<< สิงหาคม 2562 >>
  ศุกร์ที่ 2     พิธีบูชาขอบพระคุณ (ศุกร์ต้นเดือน) กิจกรรมธรรมบรรยาย (นร.ปฏิบัติธรรม)/ /First Friday Mass / Sermon and Meditation.
 
  อังคารที่ 6 -
พุธที่ 7
    ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา ม.5 และ EP-M.5 // M.5, Ep-M.5 Quality of Life Promotion and Volunteer Camp.  
  พฤหัสบดีที่ 8     กิจกรรมวันอาเซียน // ASEAN Day Activity, กิจกรรมวันรพี // Rapee's Day Activity.  
  ศุกร์ที่ 9     พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันแม่พระ "อัสสัมชัญ", ค่ายสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ //
Ceremony to Honour HM The Queen of HM King Rama 9 / Mothers' Day Activity and Assumption Day Activity, AC Gentleman Camp.
 
  เสาร์ที่ 10     วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ม.1-6 และ EP-M.1- M.6 // Parents- Teachers Partnership Day M.1-M.6, EP-M.1 - M.6.  
  จันทร์ที่ 12     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 // Birthday Anniversary of HM the Queen of HM King Rama 9.  
  อังคารที่ 13 -
พุธที่ 14
    หยุดระหว่างภาคเรียน  
  พฤหัสบดีที่ 15     วันสมโภชพระนางมารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ // The Feast of the Blessed Virgin Mary. วันฉลองนามโรงเรียน,  
  ศุกร์ที่ 16     หยุดระหว่างภาคเรียน  
  อาทิตย์ที่ 18     วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ // National Science Day.  
  จันทร์ที่ 19     กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ //National Science Day Activity.  
  พุธที่ 21     กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว // Fire Drill.  
  พฤหัสบดีที่ 22     กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา ม.3 และ EP-M.3 // M.3, EP-M.3 Quality of Life Promotion and Volunteer Camp.  
  ศุกร์ที่ 23     กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา ม.3 และ EP-M.3 // M.3, EP-M.3 Quality of Life Promotion and Volunteer Camp. ประชุมครู ครั้งที่ 3/2562 // 3rd Teachers' Meeting.  
  อังคารที่ 27 -
พุธที่ 28
    กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา ม.6 และ EP-M.6 // M.6, EP-M.6 Quality of Life Promotion and Volunteer Camp.