วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 130 ปี

Category: General | Posted on 18-02-2015 10:15:03 ICT

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 130 ปี กิจกรรมภายในงาน มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 19 รูป พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณ คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ และพิธีบำเพ็ญกุศล 4 ศาสนา (ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาซิกข์ และศาสนาอิสลาม) อุทิศแด่คุณพ่อกอลมเบต์ผู้สถาปนาโรงเรียน คณะเจษฎาธิการ เจษฎาจารย์ ครู-อาจารย์ และผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ผู้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ผู้แทนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผู้แทนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้แทนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนนักการ ร่วมวางแจกันดอกไม้ ในโอกาสนี้มีอัสสัมชนิก ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ให้เกียรติร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 

กิจกรรมทางศาสนา เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา
- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
- ศาสนาพุทธ ณ หอประชุม Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์
- ศาสนาซิกข์ ณ หอประชุม Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์
- ศาสนาอิสลาม ณ ห้องประชุม 901 อาคารอัสสัมชัญ 2003

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการกิจกรรม "พี่น้องสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี"
วิทยากร หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 1-2 และ EP-M.1
- คุณประภากร วทานยกุล ( AC 87 ) อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม/กรรมการผู้จัดการ บริษัทสถาปนิก 49 (บริษัทสถาปนิกที่ออกแบบตึกที่สูงที่สุดใน ASEAN) และเป็นบริษัทที่ออกแบบ Landscape ที่โรงเรียนอัสสัมชัญด้วย
- ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ( AC 106 ) Group Managing Director - Master Group Asia Corporation กลุ่มธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ครบวงจร BMW, MINI, HONDA, NISSAN, ASTON MARTIN, ROYS ROLLCE, AZIMUT ยอดขายเกือบ 2 หมื่นล้านต่อปี
- คุณสรวิศ วงศ์บุญสิน ( AC 124 ) อดีตประธานนักเรียนอัสสัมชัญ , อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นักกฏหมาย สำนักงานกฏหมาย

วิทยากร ห้อง ม.4/1
- คุณชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ( AC 103 ) การศึกษา เนติบัณฑิตไทย อาชีพและตำแหน่ง ผู้พิพากษากองศาลขั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาสฎีกา
- คุณภาคภูมิ ดิลกวรรณ ( สพพ. 10 AC 118 ) การศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีพและตำแหน่ง นักศึกษา ปริญญาเอก
- คุณธนศักดิ์ เฉลิมกิตติชัย ( AC 122 ) การศึกษา วิศวกรรม อาชีพและตำแหน่ง วิศวกร

วิทยากร ห้อง ม.4/2
- คุณพูนชัย นันทโกมล ( สพพ. 10 AC 118 ) การศึกษา วิศวกรรม อาชีพและตำแหน่ง นักศึกษา ปริญญาเอก
- คุณภาวัต ชัยรัตน์ ( AC 123 ) การศึกษา วิศวกรรมฯ วิทยาศาสตร์ปิโตรเคมี อาชีพและตำแหน่ง วิศวกรปิโตรเคมี
- คุณอรรถวัตต์ อัศวนัดดา ( AC 127 ) การศึกษา รัฐศาสตร์ อาชีพและตำแหน่ง นักศึกษา

วิทยากร ห้อง ม.4/3
- คุณพีระพัฒน์ พัสตรพิจิตร ( AC 119 ) Senior officer Infrastructure
- คุณชาลี มนุพงศ์ ( AC 124 ) การศึกษา Accounting and Finance อาชีพและตำแหน่ง ธุรกิจ
- คุณสัญชัย จักรธีรังกูร ( AC 127 ) การศึกษา วิศวกรรมฯ คอมพิวเตอร์ อาชีพและตำแหน่ง นักศึกษา ปริญญาตรี

วิทยากร ห้อง ม.4/4
- คุณพิติ ( AC 122 ) การศึกษา สถาปัตยกรรม อาชีพและตำแหน่ง สถาปนิก
- คุณกฤษฎา ตันติสันติสุข ( AC 125 ) การศึกษา วิศวกรรมฯ อาชีพและตำแหน่ง นักศึกษา ปริญญาตรี
- คุณปรียะ ต๊ะวิชัย ( AC 128 ) การศึกษา แพทยศาสตร์ อาชีพและตำแหน่ง นักศึกษา ปริญญาตรี

วิทยากร ห้อง ม.4/5
- ร.ต.อ.นพรัตน์ บุญถนอม ( AC 118 ) การศึกษา ปริญญาโท อาชีพและตำแหน่ง สว. กองกำกับการวิเคราะห์ข่าว ฯ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล
- ร.ท.ชาคร เสมาชัย ( AC 121 ) อาชีพและตำแหน่ง นักบิน ประจำหมวดการบิน 4 ฝ่ายยุทธการฝูงบิน 601 กองบิน 6
- คุณณัชฌา พาณิชย์ชะวงศ์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ อาชีพและตำแหน่ง ครูเคมี

วิทยากร ห้อง ม.4/6
- ดร.ปรณ์ ศิริประกอบ ( AC 106 ) การศึกษา รัฐศาสตร์ อาชีพและตำแหน่ง อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณนรภัทร เกิดเปี่ยม การศึกษา รัฐศาสตร์ อาชีพและตำแหน่ง นักธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
- คุณต่อศักดิ์ ไตรพัฒนาการ ( AC 119 ) อาชีพและตำแหน่ง Sale Executives

วิทยากร ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
- คุณศักดิ์ นานา ( AC 107 ) อาชีพและตำแหน่ง นักธุรกิจ นักแข่งรถ DRIFT KING อันดับที่ 5 ของโลกปี 2011

วิทยากร ห้อง ม.4/9
- คุณกิตติศักดิ์ วงศ์จรูญชัย ( AC 126 ) การศึกษา ภาษาจีน อาชีพและตำแหน่ง นักศึกษา จากประเทศจีน

วิทยากร ห้อง EP Conference ชั้น 1 ตึกกอลมเบต์ สำหรับนักเรียน EP-M.4
- นพ. ธนาสาร พฤฒิสถาพร ( AC 126 ) อาชีพและตำแหน่ง นายแพทย์

วิทยากร ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 5 , EP-M.5
- คุณสักกะพงษ์ บุญมี อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 28008 รุ่น 99 อาชีพและตำแหน่ง กรรมการบริหารโรงแรมอัญชนารีสอร์ท แอนด์สปา/กรรมการบริหารโรงแรมอะนาสัส เฮลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
- นพ. อภิชาติ ศุภธรรมวิทย์ อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 34299 สพพ. รุ่น 113 อาชีพและตำแหน่ง วิสัญญีวิทยาและอาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลศิริราช
- คุณเทพฤทธิ์ โยธินนรธรรม อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 43123 รุ่น 125 อดีตประธานสภานักเรียน นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม Netac โรงเรียนอัสสัมชัญ

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: • SWIS - อัลบั้มที่ 3683 : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 130 ปี (จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 102 ภาพ )