รางวัลชมเชย คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2556
Posted on 27-08-2013 08:36:29 ICT

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายวโรดม สุขเจริญจิต ชั้น ม. 3/2 เลขประจำตัว 46731 ได้รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000.- บาท นอกจากนี้ นายวรวงค์ เลิสอำนวยพร ชั้น ม. 2/2 เลขประจำตัว 47568 สอบผ่านเกณฑ์ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวรศิลป์ ชีวอัครพันธ์ ชั้น ม. 6/1 เลขประจำตัว 44597 สอบผ่านเกณฑ์ มีมิสอมรรัตน์ สุดตา เป็นผู้ดูแล
Read more...

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2556
Posted on 26-08-2013 10:25:26 ICT

  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 "จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ของความเป็นอัสสัมชัญ" ให้กับคุณครูอายุงาน 3 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นวิทยากรในความเป็นบริบทและความเป็นอัสสัมชัญ และคุณดำรง เลาหบุตร เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ พัทยา บีช รีสอร์ท เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
Read more...

พิธีมิสซา 80 ปี การมรณภาพคุณพ่อเอมิล กอลมเบต์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 24-08-2013 08:14:32 ICT

  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับ บาทหลวงชาร์ลล์ ปิยะ โรจนะมารีวงศ์ ครบรอบ 80 ปี การมรณภาพคุณพ่อเอมิล กอลมเบต์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย อัสสัมชนิก คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมพิธี เพื่อระลึกถึงคุณพ่อเอมิล กอลมเบต์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาสที่ครบรอบการมรณภาพ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2476 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

80 ปี การมรณภาพของบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 23-08-2013 16:44:13 ICT

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีคารวะอนุสาวรีย์คุณพ่อ กอลมเบต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 80 ปี แห่งการมรณภาพ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2476) มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้กล่าวสดุดีและน้อมรำลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์ โดยมี ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองและครู อัสสัมชนิก ครู และนักเรียน ร่วมงาน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
Posted on 23-08-2013 08:17:27 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68182 183 184 Next >>