ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Posted on 21-11-2013 16:44:51 ICT

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ พุทธศาสนา และประชาชน อันนำไปสู่ความสงบสุข ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุเทพมหานคร
Read more...

อบรมปฏิบัติการโครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
Posted on 21-11-2013 16:37:50 ICT

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับ ชมรม อย.น้อย และงานทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดการอบรมปฏิบัติการโครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงที และปลอดภัย ทั้งนี้มีนักเรียนชมรม อย.น้อย เข้ารับการอบรมจำนวน 42 คน และคุณครูที่สนใจจำนวน 41 คน ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
Read more...

อัสสัมชัญ เอ เก็บชัยนัดแรก Assumption Basketball Invitation 2013
Posted on 19-11-2013 15:03:36 ICT

  ผลการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี "อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2013" ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีดังนี้ อัสสัมชัญ ทีม เอ ชนะ เบญจมราชานุสรณ์ (นนทบุรี) 39-20 คะแนน (6-2), (8-19), (14-30) ทอปสกอร์ ได้แก่ ภูดิท วรรณวรพร จากโรงเรียนอัสสัมชัญ เอ ทำได้ 13 คะแนน , จารุวัฒนากูล ชนะ วัดสุวรรณ 31-9 คะแนน (2-4), (15-6), (28-6) ทอปสกอร์ ได้แก่ ยุทธนา กาวิรุณย์ จากโรงเรียนจารุวัฒนากูล ทำได้ 11 คะแนน , สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ ชนะ อัสสัมชัญ ทีมบี 30-16 คะแนน (6-0), (10-3), (22-7) ทอปสกอร์ ได้แก่ แทนไท ศรีเจริญ จากโรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์ ทำได้ 14 คะแนน , อัสสัมชัญธนบุรี ชนะ ไตรมิตรวิทยาลัย 41-13 คะแนน (0-7), (3-19), (5-31) ทอปสกอร์ ได้แก่ นรภัทร สมตระกูล จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำได้ 18 คะแนน
Read more...

งานแถลงข่าว การแข่งขัน Assumption Basketball Invitation 2013 รุ่น 13 ปี
Posted on 19-11-2013 14:54:38 ICT

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 13 ปี รายการ “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2013” (Assumption Basketball Invitation 2013) ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ ร่วมแถลงข่าว ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

การประชุมร่วมเพื่อเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
Posted on 19-11-2013 14:42:17 ICT

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะเจ้าภาพด้านสถานที่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สรอ., กองพระราชพิธี , นายตำรวจราชสำนักประจำ (นปร.), กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) , สำนักพระราชวัง, มณฑลทหารบกที่ 11(มทบ.11), สำนักงานเขตบางรัก, มก.ตปม.บก.อคฝ. บก.สปพ.เก็บกู้วัตถุระเบิด , กยก.สนผ.รอ., กรมโยธาธิการและผังเมือง , ตำรวจสันติบาล, บก.จราจร, สน.บางรัก และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมสถานที่และจัดเตรียมพิธีการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรการแข่งขันกิจกรรมภาษาฝรั่งเศษ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68201 202 203 Next >>