โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Posted on 28-03-2014 13:13:09 ICT

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรโครงการพิเศษ Gifted และงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

โรงเรียนอัสสัมชัญ จับมือ มศว.ประสานมิตร ร่วมวางรากฐานวิชาการของโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล
Posted on 27-03-2014 10:27:45 ICT

  เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด และส่งผลไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
Read more...

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
Posted on 27-03-2014 10:20:02 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ มิสเหมพรรณ โนทะยะ มิสเตือนใจ หลายรัตน์ มิสผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์ มิสวรรณศิริ ผลประมูล มิสภร คำทองสุข คุณครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มิสประภัสสร จันทร์แดง และฝ่ายวิชาการ มิสมารียะ แย้มแสงสังข์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานผลการวิจัย กลุ่มนวัตกรรมวิชาการเชิงบูรณาการ เรื่อง “ ภาษากับความมั่นคงของคนในชาติ ” ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ตามล่า...หาคำประสมในภาษาไทย คำปฏิเสธในประวัติศาสตร์ คำอ้างถึง และนามวลีซับซ้อน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป
Read more...

อัสสัมชัญ เก็บสามแต้มแรก ฟุตบอลไพร์มมินิสเตอร์ รุ่น 18 ปี ประจำปี 2557
Posted on 27-03-2014 10:15:23 ICT

  "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ไป 7-0 ประตู เก็บสามแต้มนัดแรก ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557 ไพร์มมินิสเตอร์ รุ่น 18 ปี รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 10 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ สนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 จ.ปทุมธานี อัสสัมชัญ ได้ประตูจาก ชินวัฒน์ วงศ์ไชย (น.1) มนตระการ ไชยวุฒิ (น.23, 30, 50) อำนวย เนื้ออ่อน (น.77, 87) และ ทศพร เต็งรัตนประเสริฐ (น.92) นัดต่อไป อัสสัมชัญ จะพบกับ สโมสรฟุตบอลบางกะปิ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ สนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 จ.ปทุมธานี
Read more...

มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ฝึกอาชีพ
Posted on 24-03-2014 11:01:52 ICT

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 มาสเตอร์ ถาวน ปัญญา คุณครูสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68226 227 228 Next >>