JR.NBA ROAD SHOW ทำกิจกรรมร่วมอัสสัมชัญ
Posted on 03-06-2015 15:20:33 ICT

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 JR.NBA ได้ทำกิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ, มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมขัญ, มาสเตอร์ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์ ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมขัญ, มาสเตอร์นันทวัจน์ สุวรรณาพิสิทธิ์ ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมขัญ รวมทั้งอาจารย์กาญจนา ยังลือ ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ อาจารย์กรียศ พยุงธรรม หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนวัดสุวรรณ ให้ทางทีมงานได้เข้าทำกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถให้กับน้องๆเยาวชน ได้เรียนรู้ทักษะกีฬาบาสเกตบอลมากขึ้น และร่วมถ่ายรูปและรับของที่ระลึกจากทีมงาน JR.NBA
Read more...

ขอแสดงความยินดีกับ นายพชร บุญรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และได้รับคัดเลือก สสวท. ค่าย 1 จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
Posted on 03-06-2015 14:46:43 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับ นายพชร บุญรัตน์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้น ม.6/4 เลขประจำตัว 53282 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และได้รับคัดเลือก สสวท. ค่าย 1 จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558
Read more...

เป็นกำลังใจให้ นายชวาล เพียรสัตยานนท์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
Posted on 03-06-2015 14:43:46 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอเป็นกำลังใจให้ นายชวาล เพียรสัตยานนท์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้น ม.6/3 เลขประจำตัว 46494 ที่ผ่านการคัดเลือก เป็น 1 ใน 18 คน เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Read more...

เป็นกำลังใจให้ นายวิธวินทร์ ตรีนุชกร ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
Posted on 03-06-2015 14:39:52 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอเป็นกำลังใจให้ นายวิธวินทร์ ตรีนุชกร นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว 46213 ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
Read more...

ร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์แบตมินตัน เอสซีจี จูเนียร์ แบดมินตัน แชมป์เปี้ยนชิพ ชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย
Posted on 03-06-2015 14:37:20 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอดุลย์รัชต์ นามกูล นักเรียนชั้น ม.6/8 เลขประจำตัว 52571 คว้าแชมป์ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี เอสซีจี จูเนียร์ แบดมินตัน แชมป์เปี้ยนชิพ ชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ สนามศูนย์ฝึกแบดมินตันสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยอดุลย์รัชต์ นามกูล ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ร่วมการแข่งขันเยาวชนเอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รายการ เอสซีจี เอเซีย จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2015 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2558 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68296 297 298 Next >>