เลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณประจำเดือนกุมภาพันธ์
Posted on 24-02-2014 14:52:02 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ นำของที่ระลึกมาแจกและนำรางวัลมาจับฉลากด้วย ในโอกาสนี้มาสเตอร์ ทบ เสนีย์ ประธานชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ และศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ มาร่วมรับประทานอาหารกับคุณครูเกษียณ พร้อมทั้งมอบของขวัญสำหรับคุณครูที่เกิดในเดือนนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3
Posted on 22-02-2014 20:12:52 ICT

  นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดูประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ที่นี่
[ http://www.assumption.ac.th/score/ ]

หมายเหตุ: ประกาศผลสอบตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

EP ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ จัดโดย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Posted on 21-02-2014 10:32:32 ICT

  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ได้ส่งนักเรียนระดับชั้น EP-M4 เข้าร่วมงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 ของแผนก English Immersion Program (EIP) จัดขึ้นโดยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีมาสเตอร์สุทิน รอดประเสริฐ ติดตามดูแลนักเรียนเข้าแข่งขัน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนของแผนก EIP และกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
Read more...

การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Posted on 21-02-2014 08:48:13 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับงานกีฬา ได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยจัดการแข่งขันในช่วงเวลาพักกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความรักสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
Read more...

เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด จับมือ "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ หนุน 2 ล้าน ร่วมพัฒนาฟุตบอลโรงเรียน
Posted on 19-02-2014 11:01:04 ICT

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย คุณระวิ โหลทอง ประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและพัฒนาฟุตบอล ระหว่างสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยทางสโมสรฯ ได้สนับสนุนทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นมูลค่ากว่าสองล้านบาท มีคุณวิลักษณ์ โหลทอง รองประธานสโมสรฯ คุณรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการสโมสรฯ คุณไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ประธานโครงการนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียน มาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงาน
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68222 223 224 Next >>