แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ
Posted on 11-02-2016 16:30:59 ICT

  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
Read more...

รางวัล Inspirational Infographic Design
Posted on 11-02-2016 16:17:17 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับ นายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ นักเรียนชั้น ม.3/2 เลขประจำตัว 48441 ได้รับรางวัล Inspirational Infographic Design จากรายการ The 2nd ECO-Generation Environmental Leadership Competition in Thailand เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท ซัมซุงเอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด
Read more...

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
Posted on 11-02-2016 16:13:10 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน ACT Extreme Education 2015 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมาชิกภายในทีม ประกอบด้วย
Read more...

ชนะเลิศ โต้วาที นิติทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตอบปัญหารัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 ม.ธรรมศาสตร์
Posted on 11-02-2016 16:06:58 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานนิติทรรศน์ จัดโดย คณะนิคิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกภายในทีม ประกอบด้วย
Read more...

รองชนะเลิศ โต้วาที รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 ม.ธรรมศาสตร์
Posted on 11-02-2016 15:34:05 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโต้วาที ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สมาชิกภายในทีม ประกอบด้วย
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68346 347 348 Next >>