มอบกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
Posted on 19-08-2014 14:33:49 ICT

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง (กลาง) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยมาสเตอร์ กายสิทธิ์ ร่มไมล์ (ซ้าย) ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณสุภาพรรณ เปล่งมณีพันธ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในวาระการครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ณ ที่ทำการบรรณาธิการ ชั้น 2 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Read more...

อัสสัมชนิกรุ่น 121 มอบเงินสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ
Posted on 19-08-2014 14:29:08 ICT

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คุณทศพร พิศาส คุณเขมกร กาญจนวริทธิ์ คุณพงศกร ภาสกรนที และคุณธีรภัทร์ ลีลาวุฒิโชค ผู้แทนอัสสัมชนิกรุ่น AC121 มอบเงินรายได้จากงานเลี้ยงรุ่น AC121 "8ปีเจอทีแฮปปี้ดีออก" เพื่อสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ 100,000 บาท กองทุนครูเกษียณ 50,000 บาท มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (บ.หลุยส์ ) อธิการโรงเรียนอัสสัมชั ให้เกียรติรับมอบ, กองทุนครูอัสสัมชัญ (ครูปัจจุบัน) 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีมิสละออ พลอยโพลงสุข มิสนิภา ต่างท้วม ผู้แทนกรรมการกองทุนครูอัสสัมชัญ รับมอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

แสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ในโอกาสเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Posted on 09-08-2014 12:59:01 ICT

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย โอเรียลเต็ล และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ เวทีหน้ารูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 82 พรรษา มหาราชินี
Posted on 09-08-2014 12:50:43 ICT

  วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษามหาราชินี โดยมี คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยได้โลหิต จำนวน 132 ถุงๆละ 450 ซีซี ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและได้รางวัลการแข่งขัน GO GOODWILL TOURNAMENT 2014
Posted on 09-08-2014 12:43:17 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน GO GOODWILL TOURNAMENT 2014 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 7 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ ไทย จีน เกาหลี สิงค์โปร มาเลเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 รางวัลได้แก่ รางวัล THE 1st RUNNER-UP TEAM ผู้เข้าแข่งขัน นายภานุพัฒน์ ดิษฐี ม.6/7 เลขประจำตัวนักเรียน 45761 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ม.2/4 เลขประจำตัวนักเรียน 48534 และนาย ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ ม.2/2 เลขประจำตัวนักเรียน 53201 รางวัล THE 3rd RUNNER-UP ผู้เข้าแข่งขัน นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ม.2/4 เลขประจำตัวนักเรียน 48534 และรางวัล THE 5th RUNNER-UP ผู้เข้าแข่งขัน นายภานุพัฒน์ ดิษฐี ม.6/7 เลขประจำตัวนักเรียน 45761
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68252 253 254 Next >>