งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณประจำเดือนกันยายน
Posted on 20-09-2013 14:32:00 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นการพบปะ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ (บราเดอร์ หลุยส์ ชาแนล) และศิษย์เก่า มาร่วมรับประทานอาหารกับคุณครูเกษียณ โดยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ได้นำของขวัญมาจับฉลากและมอบให้ผู้ที่โชคดี ทางด้านมาสเตอร์ ทบ เสนีย์ ประธานชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ และคุณอำพล รัตนสงวนวงศ์ ผู้แทนกรรมการสมาคมอัสสัมชัญและคณะ ร่วมกันมอบซอง (เงิน) ของขวัญแด่ครูเกษียณที่เกิดในกันยายน และตุลาคม พร้อมทั้งมอบค่ายานพาหนะแก่คุณครูเกษียณทุกท่าน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

อัสสัมชัญ จับมือ เทพศิรินทร์ กรุงเทพคริสเตียน สวนกุหลาบ เดินหน้าเตรียมงาน 50 ปี ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
Posted on 20-09-2013 09:25:28 ICT

  ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลประเพณีขาสั้นที่มีมายาวนาน ถึง 50 ปี ในนาม ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 โดย "อัสสัมชัญ" รับหน้าสื่อ เป็นเจ้าภาพ โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 27 โดยได้เรียนเชิญผู้แทนจาก 3 สถาบันเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นำโดย ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นำโดย อ.อำนวย จันทร์หอม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และเทพศิรินทร์ นำโดย อ.เดชา แสงทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรในครั้งนี้
Read more...

รับมอบชุด “สื่อเรียนรู้คู่แสตมป์” ในโครงการ “130 ปี 130 โรงเรียน” ฉลอง 130 ปีแสตมป์ไทย
Posted on 19-09-2013 08:14:51 ICT

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยมิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์ หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน ร่วมรับมอบสื่อเรียนรู้แนวใหม่ ชุด “สื่อเรียนรู้คู่แสตมป์” ฉลอง 130 ปีแสตมป์ไทย จากเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย ที่เดินทางมามอบให้ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ชมรมโขนกระบี่กระบองได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกายเพชร
Posted on 18-09-2013 09:48:31 ICT

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2556 โดย นักเรียนชมรมโขน กระบี่กระบอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งมี มาสเตอร์ณัฐกานต์ สุดเสนาะ เป็นครูที่ปรึกษา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)
Read more...

ผลการแข่งขันหมากล้อม งาน "วันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" และผลการแข่งขันหมากล้อมโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556
Posted on 17-09-2013 16:20:33 ICT

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม ในงาน "วันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" และ การแข่งขันหมากล้อมโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68191 192 193 Next >>