งาน AC Doctor Day 2014 “อัสสัมชนิกรวมพลคนเป็นหมอ”
Posted on 23-12-2014 13:41:50 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดงาน AC Doctor Day 2014 “อัสสัมชนิกรวมพลคนเป็นหมอ” โดยมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนปัจจุบันและผู้ปกครองที่สนใจ มีการเสวนา เรื่อง บทบาทของแพทย์ในสังคม การบรรยายเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันโรคต่างๆ จากนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ช่วงเย็นมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์และอนุสาวรีย์บราเดอร์ฮีแลร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญและมุทิตาจิตอัสสัมชนิกสาขาแพทย์ และงานเลี้ยงภาคกลางคืน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

มอบกระเช้าขอพรพระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
Posted on 20-12-2014 08:24:33 ICT

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้ามอบกระเช้าขอพรพระอัครสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 20515) เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015 ณ บ้านพักพระสงฆ์ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ขอพรพระสังฆราชกิตติคุณ เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015
Posted on 19-12-2014 10:24:50 ICT

  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้ามอบกระเช้าขอพร พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชกิตติคุณ เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015 ณ บ้านอับราฮัม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ No.1 High School of Jiujiang
Posted on 19-12-2014 10:18:19 ICT

  เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร คณะครูสอนภาษาจีน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน โรงเรียน No.1 High School of Jiujiang และโรงเรียน Heho School จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนในเครือฯ ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ No.1 High School of Jiujiang ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

นักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันจักรยาน 2 รายการ
Posted on 19-12-2014 09:44:35 ICT

  เมื่อระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามเวลโลโดรมหัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ประจำปี 2557 เก็บคะแนนสะสมชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันในสนามสุดท้าย โดยมีนักเรียน EP เข้าร่วม ได้แก่ นายจิรายุ อริยาดิเรก นักเรียนระดับชั้น EP-5/3 เลขประจำตัว 45968 ซึ่งผลการแข่งขัน นายจิรายุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูท 2 ก.ม. นอกจากนี้ เมื่อ 13-14 ธันวาคม 2557 นายจิรายุ อริยาดิเรก ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Farm Chokchai & Bangkok Post Tour de Farm 4s ฟาร์มโชคชัย 3 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการแข่งขันจักรยานที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โชคชัยอินเตอร์เนชั่นแนล (ฟาร์มโชคชัย) จำกัด และ บริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์) โดยผลการแข่งขัน นายจิรายุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นผู้ชายอายุไม่เกิน 18 ปี อีกเช่นกัน
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68277 278 279 Next >>