งานคริสต์มาสแฟร์ 2013 (AC Christmas Fair 2013)
Posted on 02-01-2014 16:10:56 ICT

  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวอวยพรและเปิดงาน เอซี คริสต์มาสแฟร์ 2013 (AC Christmas Fair 2013) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คุณสักกะพงษ์ บุญมี ผู้แทนผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ โดยมี มิส ภัควิภา แย้มศรี ผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิการครูฯ กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีการจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าทั่วไป กิจกรรมเกมของผู้ปกครองและนักเรียน เกมสอยดาว สอยไลน์ การแสดงคอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการหารายได้เข้าสวัสดิการครู เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

พิธีมอบของขวัญอวยพรคณะภราดาเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และการออกสลากการกุศล
Posted on 21-12-2013 12:33:33 ICT

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีอวยพรและมอบของขวัญให้กับคณะภราดา มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงินโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และหลังจากนั้น คณะกรรมการจัดงานได้ทำการจับสลากการกุศล เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ที่โชคดี ณ เวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ผู้แทนหน่วยงานอวยพรคณะภราดาเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
Posted on 20-12-2013 10:39:00 ICT

  เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานและบุคคล เข้าอวยพร ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย คุณพิมพิศุทธิ์ ปิยสันติวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมตัวแทน บริษัท Vision UK : Education Consultant & Summer School Specialist ผู้จัดการโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศอังกฤษ, คุณยุรี ศิริชัยพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพ และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด, ภรรยามาสเตอร์ประจวบ ภาลุน เข้าขอบคุณและอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ ณ ห้องทำงาน ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

มิสซาไตรอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและปีใหม่
Posted on 19-12-2013 13:42:14 ICT

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ในนามไตรอัสสัมชัญ ร่วมพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและปีใหม่ โดยมีพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานประกอบพิธีมิสซา พร้อมเสกถ้ำพระกุมารภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ อวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แด่พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2/2556
Posted on 19-12-2013 13:33:47 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2/2556 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68210 211 212 Next >>