อัสสัมชัญ ชนะ มงฟอร์ตวิทยาลัย 49-7 คะแนน บาสเกตบอลสปอนเซอร์ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Posted on 28-08-2013 09:52:50 ICT

  ผลการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 13 ปี รายการ บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2013 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบแรก อัสสัมชัญ ตัวแทนกรุงเทพมหานคร พบ มงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนภาคเหนือ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ผลการแข่งขัน อัสสัมชัญ ชนะ มงฟอร์ตวิทยาลัย 49-7 คะแนน นัดต่อไป อัสสัมชัญ (ตัวแทนกรุงเทพมหานคร) พบ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00 น. ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00 น. อัสสัมชัญ พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
Read more...

ประชุมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป และ พนักงานเอซีแคนทีน
Posted on 28-08-2013 08:18:02 ICT

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เรียนเชิญภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมประชุม พร้อมทั้งให้โอวาทและข้อคิด รวมถึงหลักในการทำงาน หลักการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคีกัน รักองค์กร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ พนักงาน คุณครู ฝ่ายบริหารทั่วไป และ พนักงานเอซีแคนทีน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

อบรม หัวข้อ "Discovery Learning Process"
Posted on 28-08-2013 08:13:08 ICT

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการอบรมให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ระดับชั้น ม.1-3 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวข้อ "Discovery Learning Process" โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.สุเมธ สุจริยวงศ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลงานทางด้านวิชาการ
Posted on 28-08-2013 08:05:57 ICT

  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้วยการมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลงานด้านโอลิมปิกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ O-NET และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในการทดสอบวัดคุณภาพนักเรียนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นต่อๆ ไปในการสร้างผลงาน นำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ เวทีหน้าอาคารฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 13 ปี ออกเดินทางไปแข่งขันบาสเกตบอลสปอนเซอร์ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Posted on 27-08-2013 09:01:55 ICT

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี พร้อมด้วยมาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์ ผู้ควบคุมทีม มาสเตอร์ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์ และคุณเกียรติวัฒน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปจังหวัดนครพนม โดยสายการบินนกแอร์ เพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "Sponsor Thailand Championship 2013" รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดนครพนม
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68184 185 186 Next >>