นักเรียนอัสสัมชัญ รับเกียรติบัตรเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Posted on 11-02-2016 15:09:27 ICT

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 นายชิษณัฐษ์ พรกรพาณิชย์ เลขประจำตัว 46343 ม.6/3 โรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบเกียรติบัตรจาก นางอุไรรัตน์ เนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (คนซ้าย) จากการที่ช่วยเหลือ Mr.Frank Biertuempfel นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ในการตามหาบัตรเครดิตการ์ดที่หายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนพบและนำส่งคืนแก่นักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีมิสวรรณศิริ ผลประมูล ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ
Read more...

ชนะเลิศ จับ IT ชนธุรกิจสร้าง SME สู่ AEC
Posted on 11-02-2016 15:05:15 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน จับ IT ชนธุรกิจสร้าง SME สู่ AEC ในกิจกรรม "Young Business IT Contest 2015" จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (BI) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 (รอบ Workshop) และวันที่ 7 สิงหาคม 2558 (รอบชิงชนะเลิศ) สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย
Read more...

รางวัลการบริหารการเงินยอดเยี่ยม Company of the year 2015
Posted on 11-02-2016 14:58:01 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันหมากล้อม งาน 60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ จัดโดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย รายละเอียดมีดังนี้
Read more...

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
Posted on 11-02-2016 14:41:19 ICT

  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสเหมพรรณ โนทะยะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก คุณครูที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนรภัทร กลิ่นแก้วบุญวงศ์ เลขประจำตัว 47127 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TYCA (Toshiba Youth Club Asia) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
Read more...

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9
Posted on 11-02-2016 14:35:40 ICT

  มื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มิสวนิสา นิรมาณ คุณครูที่ปรึกษาด้านภาษาไทย Mr.Graham Rocmmele คุณครูที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐศรุต ชาติยานันทน์ เลขประจำตัว 46306 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และนายพีรณัฐ สุขุวิทย์ เลขประจำตัว 46190 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68344 345 346 Next >>