พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2017
Posted on 09-01-2017 18:27:50 ICT

  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 งานอภิบาล ( ศาสนาคริสต์) โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2017 โดยมี พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี
Read more...

ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2
Posted on 09-01-2017 18:26:01 ICT

  งานลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP. M.2 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมทักษะการใช้ชีวิต คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมได้เป็นอย่างดี
Read more...

ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.1-ม.6 และ EP.M.1-EP.M.6 มอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ
Posted on 05-01-2017 09:34:12 ICT

  เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบเงินจากตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.1-ม.6 และ EP.M.1-EP.M.6 เป็นจำนวนเงิน 2,070,400 บาท และรับมอบเงินจากตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 ที่ได้จากการจำหน่ายกระเป๋าจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

คณะครูนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
Posted on 22-12-2016 18:53:07 ICT

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการช่วยเตรียมอาหาร ทำความสะอาดภาชนะ แยกขยะ รวมทั้งให้กับพสกนิกรที่มาเคารพพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
Read more...

คณะผู้บริหารมอบเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
Posted on 22-12-2016 18:50:58 ICT

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มอบเงินโบนัสให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68400 401 402 Next >>