อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม iBooks Author
Posted on 10-03-2014 11:33:53 ICT

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม iBooks Author ให้กับครูงานการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อการสร้างสรรค์หนังสือดิจิตอลที่สวยงามและสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ โดยมีวิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด มาแนะนำการใช้โปรแกรม ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

อธิการแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนกับครูอายุงาน 20 ปีขึ้นไป
Posted on 07-03-2014 17:09:10 ICT

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ กับคุณครูผู้สอน ที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป พร้อมรับฟังความคิดเห็นในการนำเสนอแนวทางด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุม Video Conference 2 ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

อบรมการจัดการเรียนรู้แบบสิบสองขั้นตอนสะท้อนความคิด
Posted on 07-03-2014 16:36:28 ICT

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้แบบสิบสองขั้นตอนสะท้อนความคิด" ให้กับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคุณครูที่สนใจ เพื่อแบ่งปันและเพิ่มเติมศักยภาพทางการสอนให้กับคุณครู โดยมี มิสวรรณศิริ ผลประมูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 10/1 ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงาน 2014 Global Youth Eco-leadership Forum
Posted on 07-03-2014 16:31:40 ICT

  นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้แก่ นายเดชาพล พิทยากรภักดี และนายฐานพัฒน์ อิฐวรากร คว้ารางวัล STEC Prize จากการส่งผลงานนักเรียนเข้าแข่งขัน Digital Poster Making Competition On the Environment จำนวนมากกว่า 100 ชิ้นงาน และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม "2014 Global Youth Eco-Leadership Forum" ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2557 จัดโดย Samsung Engineer, Korea Green Foundation, Soul National University และ Ministry of Environment
Read more...

ศึกษาดูงานฝ่ายปกครอง และฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
Posted on 07-03-2014 16:21:44 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ม.สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารและการดำเนินการของฝ่ายปกครองและฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์มงคล ศรีคง หัวหน้าฝ่ายปกครอง มาสเตอร์ภวัค ไพรเลิศ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม และครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมออกัสติน ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68225 226 227 Next >>