อัสสัมชัญธนบุรี คว้าแชมป์ อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2013 รุ่น 13 ปี
Posted on 03-12-2013 11:03:55 ICT

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 13 ปี รายการ “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2013” โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ และคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณประจำเดือนพฤศจิกายน
Posted on 03-12-2013 10:55:09 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณประจำเดือนพฤศจิกายน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ มาร่วมรับประทานอาหาร พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ นำของที่ระลึกมาแจกและนำรางวัลมาจับฉลากด้วย ในโอกาสนี้มาสเตอร์ ทบ เสนีย์ ประธานชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้นำกระเช้าดอกไม้มาอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับบราเดอร์หลุยส์ ในนามชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีมาสเตอร์ทรงศักดิ์ ศักดิ์ศรี เป็นผู้แทนมอบ และคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญและศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ มาร่วมรับประทานอาหารกับคุณครูเกษียณ พร้อมทั้งมอบของขวัญสำหรับคุณครูที่เกิดในเดือนนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ประกาศจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
Posted on 02-12-2013 17:29:00 ICT

ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นั้น ทางโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและแผนกมัธยม จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า ทางโรงเรียนจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ ให้ผู้ปกครองพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศหยุดเรียนเนื่องในสถานการณ์ทางการเมือง
Posted on 01-12-2013 19:05:35 ICT

เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน เป็นเวลา 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556 และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

มอบคอมพิวเตอร์ให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
Posted on 29-11-2013 08:15:18 ICT

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และคุณครูงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 30 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา และเป็นการแบ่งปันการเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาให้กับชุมชนด้วย โดยมี อาจารย์สุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68205 206 207 Next >>