โรงเรียนอัสสัมชัญ นำผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมบูรณาการ "ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ" มอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Posted on 07-03-2014 15:11:18 ICT

  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คุณครูระดับชั้น ม.5 ประกอบด้วย มิสเนติมา กมลเลิศ, มิสสุภา พร้อมสถิตย์, มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก, ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ และมิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ ร่วมกันจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง "ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ" ให้กับนักเรียน ม.5/7-5/10 โดยให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์, โลโก้, สโลแกน, โปสเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานดังกล่าวได้จัดแสดงในงานวันวิชาการ AC ASEAN Academic Day และผลิตภัณฑ์ที่เหลือได้นำไปบริจาคให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 โดยมีมิสเนติมา กมลเลิศ, มิสสุภา พร้อมสถิตย์, มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ และนักเรียน 4 คน เป็นตัวแทนไปมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการของของมูลนิธิต่อไป
Read more...

คณะภราดาและครู ร่วมพิธีปลงศพบิดา ภราดา ดร.วีรยุทธ์ บุญพราหมณ์
Posted on 28-02-2014 08:36:34 ICT

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พร้อมคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมพิธีปลงศพ มาสเตอร์ ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ บิดาของภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ณ สุสานวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลบุรี
Read more...

แสตมป์ชุดประวัติศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 27-02-2014 08:49:35 ICT

  ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยชมรมเชียร์และแปรอักษร จำเป็นต้องจัดทำเพลทแปรอักษรใหม่ เนื่องจากเกิดการชำรุดและใช้งานมานาน ภราดาวิริยะ (บราเดอร์หลุยส์) ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ จึงได้จัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก อันทรงคุณค่า เพื่อนำรายได้มาจัดทำเพลทแปรอักษรที่สมศักดิ์ศรีในการเป็นเจ้าภาพจตุรมิตรสามัคคี ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

Assumption College – Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2013
Posted on 26-02-2014 10:57:04 ICT

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ในงาน Assumption College – Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2013 ให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่เรียนหลักสูตร Bell โดยมี ผู้แทนศูนย์ภาษา Bell UK คณะครูศูนย์ภาษา Bell และผู้ปกครอง ร่วมงาน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

โรงเรียนอัสสัมชัญคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์
Posted on 26-02-2014 10:51:23 ICT

  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 งานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Make a Great “Info graphics” Poster and Get 4-Year Scholarship in Assumption University!! ในงาน MSM&E Academic Competition 2013 ณ อาคารศรีศักดิ์ฯ ห้อง SC0504 และ ห้องประชุมวิเศษศรีสมุทร อาคาร CL คณะบริหารธุรกิจและเศษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68224 225 226 Next >>