อัสสัมชนิกรุ่น 120 ห้อง 6/4 มอบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการครูอัสสัมชัญ
Posted on 14-06-2016 08:48:56 ICT

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายนาวิน วรนาวิน และเพื่อนๆอัสสัมชนิกรุ่น 120 ห้อง ม.6/4 มอบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้รับมอบ ณ อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
Posted on 14-06-2016 08:45:38 ICT

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเจริญสมาธิ โดยมี คณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559
Posted on 11-06-2016 12:01:41 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 "น้อมจิตวันทาบูชาครูของแผ่นดิน" เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี

 

Read more...

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์บาสเกตบอล 16 ปี TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Posted on 11-06-2016 11:55:05 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน บาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี ซึ่งทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นแชมป์ภาคกลาง 1 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Read more...

บรรยากาศการทำและตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
Posted on 10-06-2016 18:20:02 ICT

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผู้แทนคณะครูและผู้แทนนักเรียนระดับชั้นต่างๆช่วยกันประดิษฐ์พานเพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร ฟ.ฮีแลร์ ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 และ EPM 1-6 ทีห้อง Pre-Function ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทพานดอกไม้ และ พานธูปเทียน โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68359 360 361 Next >>