การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 09-02-2016 16:24:32 ICT

  เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา นำคณะกรรมการประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
Read more...

ผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 17 ปี อัสสัมชัญ ฟุตบอล อินวิเตชั่น 2015 รอบชิงชนะเลิศ
Posted on 03-02-2016 16:12:57 ICT

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี “อัสสัมชัญ ฟุตบอล อินวิเตชั่น 2015” (Assumption Football Invitation 2015) โอกาสเฉลิมฉลอง 130 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ สนามฟุตบอลโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
Read more...

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสร้างโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
Posted on 03-02-2016 15:58:35 ICT

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพกับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันสร้างโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 5.1 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับ รางวัลดังต่อไปนี้
Read more...

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลตอบปัญหาเชิงวิชาการ
Posted on 03-02-2016 15:48:27 ICT

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
Read more...

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน
Posted on 03-02-2016 15:34:45 ICT

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล อาคารนักบุญหลุยส์-มารรีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68343 344 345 Next >>