กิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
Posted on 11-11-2014 08:03:18 UTC

  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโนบายการจัดการศึกษา พร้อมด้วยมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นำเสนอข้อมูลหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชี้แจงลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกแผนการเรียน ตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในงาน Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร English Program) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”
Posted on 10-11-2014 01:35:15 UTC

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และอาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมแถลงข่าว ซึ่งครั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
Read more...

จตุรมิตรสามัคคี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
Posted on 06-11-2014 04:13:00 UTC

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะผู้บริหาร ครู และผู้แทนนักเรียน ในนามโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวจตุมิตรสามัคคีปฏิบัติร่วมกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ชาวจตุมิตรสามัคคีมีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Read more...

พิธีเปิดค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27
Posted on 06-11-2014 04:08:47 UTC

  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 โดยนำนักฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ทั้ง 4 สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักฟุตบอลทั้ง 4 สถาบัน ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
Read more...

ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
Posted on 04-11-2014 07:28:46 UTC

  งานกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2557 โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันบาสเกตบอลช่วงชั้นที่ 3 และ 2 เหรียญเงิน จากฟุตบอลช่วงชั้นที่ 4 และวิ่ง 1500 เมตรรุ่นอายุ 16 ปี
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68268 269 270 Next >>