อัสสัมชัญ คว้าแชมป์บาสเกตบอลกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Posted on 27-10-2015 13:09:50 ICT

  กรมพลศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี ชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-20 ตุลาคม 2558 โดยวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

โรงเรียนในเครือจตุรมิตรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
Posted on 27-10-2015 12:31:43 ICT

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคีประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในนามจตุรมิตรสามัคคี นำพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
Read more...

กิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับคุณครูศาสนาคริสต์และคุณครูศาสนาอิสลาม
Posted on 27-10-2015 08:39:43 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ งานอภิบาล ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับคุณครูที่นับถือศาสนาคริสต์และคุณครูศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2558
Read more...

กิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับคุณครูศาสนาพุทธ
Posted on 26-10-2015 12:21:49 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปด ทำวัตร สวดมนต์ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานเบื่องต้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Read more...

ชี้แจงเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
Posted on 26-10-2015 12:10:23 ICT

  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้ารับฟังการชี้แจง เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยมีดร.อาทิตย์ สอนสุจิตรา หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68328 329 330 Next >>