แสดงความยินดีกับภราดานนทชา ศรีวิไล ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
Posted on 10-07-2014 13:25:17 ICT

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผู้แทนคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วย มิสไพบูรณ์ สิงห์ครุ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และมาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Read more...

คณะครูร่วมกันจัดดอกไม้ตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษา
Posted on 10-07-2014 13:18:52 ICT

  เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ จากหลากหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดดอกไม้ตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษาจำนวน 2 ต้น ให้มีความสวยงาม ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อจะนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสวนพลู และวัดม่วงแค ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
Read more...

มหกรรมคอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด
Posted on 09-07-2014 08:32:46 ICT

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมคอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด โดยความร่วมมือกัน ระหว่าง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจําปีการศึกษา 2557
Posted on 08-07-2014 13:37:53 ICT

  งานอภิบาล (พระพุทธศาสนา) ฝ่ายกิจกรรม ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) โดยนิมนต์พระภิกษุ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสักกะพงษ์ บุญมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนผู้ปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนคณะครู ผู้แทนนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณโถงใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวของร่างกาย
Posted on 08-07-2014 13:29:45 ICT

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ห้อง Conference English Program โรงเรียนอัสสัมชัญ อาจารย์อำพร ศรียาภัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และคุณเจนจิรา ขำผิวพรรณ นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาให้ความรู้กับผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ปกครองทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวของร่างกาย การบาดเจ็บของนักกีฬาและการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น รวมไปถึงวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันและหลังทำการแข่งขัน เพื่อให้ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญได้มีหลักการและแนวทางในการเตรียมความพร้อมของทีม ก่อนเข้าแข่งขันชิงแชมป์บาสเกตบอลสปอนเซอร์ 2014 ระดับประเทศ ในรุ่น 13 ปี และ 15 ปี ที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68245 246 247 Next >>