โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียนในหัวข้อ “The 7 Habits for Teens: 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง”
Posted on 12-03-2016 12:10:44 ICT

  เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียนในหัวข้อ “The 7 Habits for Teens: 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง” มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหลักสูตรสถานศึกษา, Gifted, BELL และ EP สมัครเข้าร่วมจำนวน 42 คน เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง ให้เกิดแนวคิดใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาด มีความรับผิดชอบมากขึ้น พร้อมกระตุ้นให้รู้จักการตั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัว การเรียนหรือการทำงานในอนาคต รวมทั้งฝึกฝนการบริหารเวลาให้เกิดผลการเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดี
Read more...

โอวาทแก่ ครูและนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาจีน ณ โรงเรียน No.1 High School of Jiujiang สาธารณรัฐประชาชนจีน
Posted on 12-03-2016 12:03:35 ICT

  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาทแก่ ครู และนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาจีน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียน No.1 High School of Jiujiang สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ โรงเรียน No.1 High School of Jiujiang ณ ห้อง Conference 1 ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

โรงเรียนอัสสัมชัญ แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 134 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
Posted on 12-03-2016 11:52:55 ICT

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 มาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พร้อมด้วยมาสเตอร์ ชณัฐ กะปิตถา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ นำแจกันดอกไม้ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบ 134 ปี โดยมีอาจารย์วิฑูรย์ วงศ์อิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ปิยมหาราชานุสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
Read more...

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคำคมจากการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ ๑
Posted on 12-03-2016 11:47:26 ICT

  กลุ่มสาระเรียนวิชาภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคำคม จัดโดยมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ ๑ ชิงโล่ประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มาร์ตินยิมเนเซี่ยม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Read more...

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ขอแสดงความยินดีกับ นาย เนติธร แย้มชะยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน สะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)
Posted on 01-03-2016 14:10:54 ICT

  ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับ นาย เนติธร แย้มชะยา นักเรียนระดับชั้น EP-M5/2 เลขประจำตัว 47108 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน สะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) จากรายการ “RSU English Language Academic Event 2016” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thai TESOL) และสำนักพิมพ์ Oxford (Oxford University Press) ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6289 290 291 Next >>