ทีมงาน บ.รอยัล ริชชี่ ไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย "ข้าวไทของเรา" มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ
Posted on 29-01-2015 10:25:17 ICT

  เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ทีมงานคุณวรพล ดาราพงศ์สถาพร ประธานกรรมการ บ.รอยัล ริชชี่ ไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย "ข้าวไทของเรา" ในนามของ “ข้าวอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด” ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องรับรอง ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลักสูตร Gifted
Posted on 28-01-2015 10:19:17 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลักสูตร Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อทำความเข้าใจการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ตลอดจนการลงนามในข้อตกลง “การเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted)” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 และรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและนักเรียนในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

งาน “วันผูกจิต ผูกใจ ครอบครัวผู้ปกครองคาทอลิก ครั้งที่ 8”
Posted on 28-01-2015 10:15:39 ICT

  วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เนื่องด้วย งานอภิบาล (ศาสนาคาทอลิก) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดงาน “วันผูกจิต ผูกใจ ครอบครัวผู้ปกครองคาทอลิก ครั้งที่ 8” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติศาสนากิจร่วมกัน ระหว่างครอบครัวนักเรียนคาทอลิกด้วยกัน โดยมีกิจกรรมวอล์คแรลลี่ (Walk Rally) ฐานต่างๆ ฐานของผู้ปกครอง ฐานคุณครู ฐานนักเรียนคาทอลิก ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรม ณ ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ และพิธีมิศซาบูชาขอบพระคุณ โดยบาทหลวงประทีป สุทธินาวิน เป็นประธาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 เสร็จพิธีร่วมกันรับประทานอาหารและเล่นบิงโก ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

โครงการส่งเสริมศักยภาพสุนทรียศิลป์
Posted on 28-01-2015 10:11:13 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดแสดงโครงการส่งเสริมศักยภาพสุนทรียศิลป์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ภายในงานจะได้ชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “เยาวชนไทย... ใส่ใจค่านิยมหลัก 12 ประการ” และ หัวข้อ “แก่นแท้ความเป็นไทยในสายตาของฉัน” การแสดงการละเล่น นิทรรศการงานนาฏศิลป์ไทย เวทีโฟล์คซอง การแสดงโขน ชุด ศึกกุมภกรรม ตอน โมกขศักดิ์ ผลงานของนักเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ และเวทีกลางแจ้งสนามฟุตซอล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ
Posted on 28-01-2015 10:07:53 ICT

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 คุณทวีศักดิ์ ภัทรกิจวานิช ผู้จัดการฝ่ายการขาย ผู้แทนคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยมิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ประสาน ได้เข้ามอบของขวัญอวยพรปีใหม่ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องทำงาน ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6222 223 224 Next >>