ชนะเลิศ จับ IT ชนธุรกิจสร้าง SME สู่ AEC
Posted on 11-08-2015 17:34:42 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “จับ IT ชนธุรกิจสร้าง SME สู่ AEC” ในกิจกรรม “Young Business IT Contest 2015” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (BI) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่1 วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2558 รอบ Workshop เพื่อคัด 10 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ ...และวันที่ 7 สิงหาคม 2558 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผลการตัดสิน มีดังนี้

 

Read more...

สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับชั้น ม.1-2 EP-M.1-2 และ 4-6 EP-M.4-6
Posted on 11-08-2015 16:41:55 ICT

  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับชั้น ม.1-2, EP-M.1-2 และ ม.4-6, EP-M.4-6 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของนักเรียน และร่วมปรึกษาหารือกับคุณครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย เพื่อหาแนวทางในการเรียนของนักเรียน โดยในระดับชั้น ม.1-2, EP-M.1-2 จัดในช่วงบ่าย และ ม.4-6 EP-M.4-6 จัดในช่วงเช้า ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
Posted on 11-08-2015 16:01:52 ICT

  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมงาน ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

Read more...

อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 13
Posted on 11-08-2015 10:58:48 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 13 จัดโดย งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเดอมงฟอร์ต อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงาน วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
Posted on 10-08-2015 14:44:24 ICT

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงาน วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 48 ปี
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6252 253 254 Next >>