นักกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์ แนะนำเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 10-03-2017 17:13:29 ICT

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 นักกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์ นำโดย MR. Red Rubite มาแนะนำเทคนิค การเล่นบาสเกตบอลให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี พ.ต.ท.กรินทร์ ทองมโนกูร อัสสัมชนิก รุ่น 102 เป็นคนประสานและนำนักกีฬามาแบ่งปันความรู้ ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 10-03-2017 16:16:04 ICT

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 มิสนิภา ต่างท้วม กรรมการบริหารสถานศึกษา /หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย มิสไพบูรณ์ สิงห์ครุ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน และมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสุตรการเรียนการสอนและการบริหารงานด้านต่างๆ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

พิธีลงนามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี (iPad)
Posted on 02-03-2017 16:06:11 ICT

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามสัญญาการจัดซื้อไอแพด (iPad) ในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี กับ คุณธีระชัย สุริยะพงษ์ ผู้แทนบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ คุณกฤชวัฒน์ วรวานิช กรรมการบริหารบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
Read more...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน 2/2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Posted on 01-03-2017 15:59:44 ICT

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถตรวจสอบรายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่  2/2559 ได้ที่นี่
[ ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ]

หมายเหตุ: ประกาศผลสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ตรวจประเมินการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy Mind Award) รอบที่ 2
Posted on 28-02-2017 13:35:39 ICT

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy Mind Award) ภายในโรงเรียน รอบที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ จากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6348 349 350 Next >>