การแข่งขัน Eco-Generation Environmental Leadership Competition in Thailand
Posted on 03-12-2014 16:27:49 ICT

  เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ ในนาม มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และบริษัทซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Eco-Generation Environmental Leadership Competition in Thailand เพื่อคัดเลือก ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงาน Global Youth Eco-Leadership Forum 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยผู้ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย คือ ด.ญ.รสริณ ลลิตกุลานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และ ด.ช.ศศิษฎ์ อิ่มอรุณรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และได้รับเงินสนับสนุนการเดินทาง อีกคนละ 1 ล้านวอน หรือประมาณ คนละ 30,000 บาท และกำหนดเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Global Youth Eco-Leadership 2015 ในระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Read more...

มอบเงินเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลชุดแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”
Posted on 03-12-2014 16:15:23 ICT

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการมอบเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลชุดแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส
Posted on 02-12-2014 13:28:08 ICT

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะเจ้าภาพด้านสถานที่ และแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแข่งขันกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ เดือนพฤศจิกายน
Posted on 02-12-2014 13:23:20 ICT

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน กับคณะครูเกษียณ และอัสสัมชนิก ได้มาร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการพบปะ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ (บราเดอร์ หลุยส์ ชาแนล) มาร่วมรับประทานอาหารและนำของขวัญมาจับสลาก เพื่อมอบให้กับคุณครูเกษียณที่โชคดีด้วย
Read more...

ให้การต้อนรับนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Posted on 28-11-2014 13:23:29 ICT

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการบริหารการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมพานิสิตเยี่ยมชมการเรียนการสอนตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6210 211 212 Next >>