แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
Posted on 19-08-2014 15:13:51 ICT

  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียน ได้แก่ นายอินทัช จุลกิตติพันธ์ เลขประจำตัว 45253 ชั้น EP-M6/1 และ นายธนพนธ์ ว่องวีรวัฒนกุล เลขประจำตัว 45226 ชั้น EP-M6/2 เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 (Schooltastic 4) จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 26 โรงเรียน ซึ่งผลการแข่งขัน นักเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร
Read more...

งานวันแม่พระอัสสัมชัญ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
Posted on 19-08-2014 14:55:13 ICT

  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมงานวันแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เนื่องในวันสมโภชแม่พระอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

มอบกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
Posted on 19-08-2014 14:33:49 ICT

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง (กลาง) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยมาสเตอร์ กายสิทธิ์ ร่มไมล์ (ซ้าย) ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณสุภาพรรณ เปล่งมณีพันธ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในวาระการครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ณ ที่ทำการบรรณาธิการ ชั้น 2 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Read more...

อัสสัมชนิกรุ่น 121 มอบเงินสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ
Posted on 19-08-2014 14:29:08 ICT

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คุณทศพร พิศาส คุณเขมกร กาญจนวริทธิ์ คุณพงศกร ภาสกรนที และคุณธีรภัทร์ ลีลาวุฒิโชค ผู้แทนอัสสัมชนิกรุ่น AC121 มอบเงินรายได้จากงานเลี้ยงรุ่น AC121 "8ปีเจอทีแฮปปี้ดีออก" เพื่อสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ 100,000 บาท กองทุนครูเกษียณ 50,000 บาท มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (บ.หลุยส์ ) อธิการโรงเรียนอัสสัมชั ให้เกียรติรับมอบ, กองทุนครูอัสสัมชัญ (ครูปัจจุบัน) 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีมิสละออ พลอยโพลงสุข มิสนิภา ต่างท้วม ผู้แทนกรรมการกองทุนครูอัสสัมชัญ รับมอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

แสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ในโอกาสเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Posted on 09-08-2014 12:59:01 ICT

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย โอเรียลเต็ล และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ เวทีหน้ารูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6191 192 193 Next >>