วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 132 ปี 11 นักษัตร
Posted on 21-02-2017 15:32:57 ICT

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 132 ปี กิจกรรมภายในงาน มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 19 รูป พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณ คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน 2/2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Posted on 16-02-2017 17:22:16 ICT

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถตรวจสอบรายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่  2/2559 ได้ที่นี่
[ ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ]

หมายเหตุ: ประกาศผลสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์
Posted on 15-02-2017 16:40:27 ICT

  เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์
Read more...

กิจกรรม EP Talent Show and EP-M6 Farewell Party 2016 ณ โรงแรมคอนราด
Posted on 15-02-2017 10:33:51 ICT

  ​เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้​​จัดกิจกรรม EP Talent Show and EP-M6 Farewell Party 2016 ณ โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครูผู้สอนชาวไทย ครูผู้สอนชาวต่างชาติ​ ​และนักเรียน EP-M1-6 เข้าร่วมกิจกรรม
Read more...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28 พร้อมทั้งมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
Posted on 10-02-2017 17:48:09 ICT

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เจ้าภาพได้เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28 ผู้แทนจาก 4 สถาบันเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6346 347 348 Next >>