อัสสัมชัญ ทีม เอ คว้าแชมป์ บาสเกตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุ 13 ปี อัสสัมชัญ บาสเกตบอลอินวิเตชั่น 2014
Posted on 09-02-2015 10:50:03 ICT

  ผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุ 13 ปี รายการ อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2014 ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2558 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม เอ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม เอ ชนะ โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไป 49-28 คะแนน (12-0, 30-4, 38-13)
Read more...

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Posted on 05-02-2015 15:55:46 ICT

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมี คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, EP-M6 และ นักเรียนที่มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป แต่มีอายุ 17 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ ได้โลหิต 71 ถุงๆละ 450 ซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ และ คณะภราดาพร้อมผู้บริหาร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ซึ่งกันและกัน
Posted on 05-02-2015 12:50:44 ICT

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมอัสสัมชัญ อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 18537 พร้อมด้วย คุณอำพล รัตนสงวนวงศ์ อุปนายกสมาคม ดร.วีรชัย วงศ์บุญสิน กรรมการสมาคม ดร.สิทธิชัย ปริญญานุสรณ์ กรรมการสมาคม เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้อำนวยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมด้วยเช่นกัน
Read more...

การสอบ Speaking and Listening ของ KET + PET Test Cambridge (แคมบริดจ์)
Posted on 04-02-2015 15:01:28 ICT

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศูนย์ภาษา Bell ได้ทำการทดสอบ Speaking and Listening ของ KET + PET Test Cambridge (แคมบริดจ์) ซึ่งเป็นการสอบที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1 เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะ การฟัง และการพูด ซึ่งทำการทดสอบโดยคณะครูจากศูนย์ภาษา Bell ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา Bell ชั้น 5 อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6
Posted on 03-02-2015 08:50:56 ICT

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ในภาคเช้าพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคำปฏิญาณตน และรับฟังโอวาทจากคณะภราดา โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ผู้แทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 ผู้แทนนักเรียน ร่วมกันวางแจกันดอกไม้ และนักเรียนวางดอกกุหลาบ คารวะอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ รูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ รวมทั้งหลุมฝังศพคุณพ่อกอลมเบต์ ใต้อาสนวิหารอัสสัมชัญ และในภาคบ่าย มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือให้กับนักเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมเพิ่มพลังใจให้เข้มแข็ง มีขวัญที่มั่นคง พลังใจที่เข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การประกอบภาระกิจหน้าที่นั้น ๆ บรรลุผลสำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ “Saint Louis - Marie Memorial Building” โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6224 225 226 Next >>