งาน Assumption College – Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2015
Posted on 24-02-2016 14:24:04 ICT

  เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ คณะครูงานศูนย์ภาษา Bell จัดงาน Assumption College – Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2015 ได้รับเกียรติจากภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 หลักสูตร Bell โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้แทนศูนย์ภาษา Bell UK และคณะครู ศูนย์ภาษา Bell ผู้ปกครอง ร่วมงาน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

การแข่งขันโต้วาทีเนื่องในโอกาสโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 131 ปี ในหัวข้อ “ ปฐมฤกษ์ 131 ปี อัสสัมชัญ Educational Social ”
Posted on 24-02-2016 14:15:57 ICT

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเนื่องในโอกาสโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 131 ปี ในหัวข้อ “ ปฐมฤกษ์ 131 ปี อัสสัมชัญ Educational Social ” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนโครงการทุน อสช. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 6/1 ประจำปีการศึกษา 2558
Read more...

การประกวดวาดภาพบนกำแพง เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 131 ปี ในหัวข้อ “ 131 ปี อัสสัมชัญ ”
Posted on 24-02-2016 14:01:46 ICT

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพบนกำแพง เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 131 ปี ในหัวข้อ “ 131 ปี อัสสัมชัญ ”โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ทีมละ 5 คนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้หัวข้อ 1. ยุคเริ่มแรก 2. ยุคปัจจุบัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้หัวข้อ 1. ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 2. ยุคคณะภราดา สำหรับผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้ได้แก่
Read more...

คืนสู่เหย้า 131 ปี “ We Are What We Were ”
Posted on 24-02-2016 13:49:22 ICT

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานคืนสู่เหย้า We Are What We Were " 131 ปี คนดีอัสสัมชัญ " ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 131 ปี
Posted on 23-02-2016 20:24:18 ICT

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 131 ปี กิจกรรมภายในงาน มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 19 รูป พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณ คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6287 288 289 Next >>