พิธีสักการะบราเดอร์ฮีแลร์ และเปิดกองถ่ายทำภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์
Posted on 22-09-2014 14:36:40 ICT

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการจัดสร้างภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ ในนามมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีสักการะบราเดอร์ฮีแลร์ และเปิดกองถ่ายทำภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานและมอบเสื้อสามารถแก่นักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 22-09-2014 14:28:54 ICT

  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รายการ "สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2014" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และพิธีมอบรางวัลเสื้อสามารถให้แก่นักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 13 ปี โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะภราดา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ จตุรมิตรสามัคคี
Posted on 16-09-2014 08:29:29 ICT

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 ประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมอัญเชิญถ้วยชนะเลิศ พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในโอกาสที่ทั้ง 2 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26 ร่วมกัน โดยมี ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นประธาน โดยมี อาจารย์วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ อาจารย์ปราโมทย์ ฮ๊อก รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน 4 สถาบัน ร่วมงาน ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตสาทร กรุงเทพฯ
Read more...

บรรยายธรรมะในหัวข้อ "ศีล 5" และหัวข้อ "โทษของการอิจฉา พยาบาท"
Posted on 15-09-2014 13:41:56 ICT

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 งานอภิบาล (ศาสนาพุทธ) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายทุกวันศุกร์ต้นเดือน โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากทีมงานธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งเครือข่ายอยู่ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาบรรยาย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ลด ละ เลิก กระทำในสิ่งที่ไม่ดี หันมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ "ศีล 5" และหัวข้อ "โทษของการอิจฉา พยาบาท"
Read more...

มอบรางวัลกิจกรรมวันอาเซียน
Posted on 15-09-2014 13:28:12 ICT

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมิสสุกัญญา พุกกะเวส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหา และการประกวดรายการต่างๆ ที่จัดขึ้นในกิจกรรมวันอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเรียนรู้และบูรณาการสัญจรอาเซียน +3 โดยได้รับเกียรติจากมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6199 200 201 Next >>