โครงการเครือข่ายละครเยาวชนพลังบวก ปีที่ 3
Posted on 27-10-2014 16:45:39 ICT

  ชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ ( AC DRAMA CLUB ) ในโอกาสครบรอบ 7 ปีแห่งการก่อตั้ง ได้ร่วมกับเครือข่ายหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน จัดโครงการเครือข่ายละครเยาวชนพลังบวก ปีที่ 3 ได้แก่ ค่ายละครเยาวชนพลังบวก โดยจัดระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2557 และงานมหกรรมเครือข่ายละครเยาวชนพลังบวกปีที่ 3 โดยจัดระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยในการจัดกิจกรรมปีนี้ ทางชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ ( AC DRAMA CLUB ) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว
Read more...

ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) โดยมีแนวคิดในการให้แรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่ GEN Y
Posted on 27-10-2014 16:35:58 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) โดยมีแนวคิดในการให้แรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่ GEN Y โดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ แฟชั่น ดนตรี และ ภาพยนตร์ เพื่อมอบโอกาสทางอาชีพกับเยาวชนที่มีความใฝ่ฝันในวงการสื่อสารมวลชน โดยมีการประสานกับองค์กรใหญ่ 3 องค์กร ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นอย่างมาก ได้แก่ SEED Radio 97.5 FM. , CHEESZE magazine และค่ายหนัง GTH จัดโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคาร The Style By Toyota สยามสแควร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านภาพยนตร์ โดยคุณโต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล เป็น Speaker บอกเล่าเทคนิคการเป็นผู้กำกับ รวมถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตในเรื่องการทำงาน เพื่อให้แง่คิดในการทำภาพยนตร์ และเบื้องหลังความสำเร็จในอาชีพ
Read more...

สัมมนากลางปีการศึกษา 2557 ครูผู้สอนต่างชาติ EP/ENS/BELL และครูชาวฟิลิปปินส์
Posted on 27-10-2014 16:28:06 ICT

  เมื่อวันที่ 3 และ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จัดให้มีการอบรมครูผู้สอนต่างชาติ EP/ENS/BELL และครูชาวฟิลิปปินส์ ในหัวข้อ “Effective Teaching and Assessment” และ หัวข้อ “Classroom Management in Thai Contexts” ณ ห้อง EP Conference ชั้น 1 อาคารกอลมเบต์ และ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีคณะครูเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 57 คน
Read more...

ประชุมครูประจำเดือน และมอบของขวัญวันเกิด
Posted on 25-10-2014 14:04:03 ICT

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือน และหลังจากเสร็จสิ้นประชุมได้มอบของขวัญวันเกิดสำหรับคุณครูที่เกิดในกันยายนและตุลาคม ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

การอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับครูสนับสนุนการสอน
Posted on 24-10-2014 16:41:12 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับครูสนับสนุนการสอน โดยทีมงานคณะคุณครูฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 7, 9, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องเรียน ม.4 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6204 205 206 Next >>