อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้งซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
Posted on 10-02-2017 17:39:18 ICT

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้งซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
Read more...

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
Posted on 10-02-2017 17:07:25 ICT

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลทางวิชาการ ณ ลานอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 4 รายการดังนี้
Read more...

เดินการกุศล เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Posted on 09-02-2017 19:07:29 ICT

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ สมาคมอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Read more...

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
Posted on 09-02-2017 18:58:53 ICT

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มาสเตอร์ประเมียด สมานพร้อม หัวหน้าระดับพร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 เข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Read more...

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
Posted on 09-02-2017 18:50:32 ICT

  เมื่อวันที่ 4 มกราคม - 19 มกราคม พ.ศ. 2560 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เดินทางไปขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ในนามของโรงเรียนอัสสัมชัญ ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญด้วยดีเสมอมา
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6344 345 346 Next >>