นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงาน 2014 Global Youth Eco-leadership Forum
Posted on 07-03-2014 16:31:40 ICT

  นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้แก่ นายเดชาพล พิทยากรภักดี และนายฐานพัฒน์ อิฐวรากร คว้ารางวัล STEC Prize จากการส่งผลงานนักเรียนเข้าแข่งขัน Digital Poster Making Competition On the Environment จำนวนมากกว่า 100 ชิ้นงาน และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม "2014 Global Youth Eco-Leadership Forum" ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2557 จัดโดย Samsung Engineer, Korea Green Foundation, Soul National University และ Ministry of Environment
Read more...

ศึกษาดูงานฝ่ายปกครอง และฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
Posted on 07-03-2014 16:21:44 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ม.สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารและการดำเนินการของฝ่ายปกครองและฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์มงคล ศรีคง หัวหน้าฝ่ายปกครอง มาสเตอร์ภวัค ไพรเลิศ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม และครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมออกัสติน ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Read more...

AC Orchestra Concert ครั้งที่ 1
Posted on 07-03-2014 16:15:23 ICT

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 งานดนตรีและการแสดง โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการแสดงของวง AC Orchestra โดยใช้ชื่องานว่า AC Orchestra Concert ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและการแสดง โดยมีมาสเตอร์ทรงศักดิ์ งามศรี เป็นผู้ควบคุมวง มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว รับผิดชอบโครงการ ให้การสนับสนุนโดย ชมรม AC Drama Club ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ร่วมรับชมการแสดง ณ Chapel of The Annunciation (วัดน้อย แม่พระรับสาร) ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

โรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมกิจกรรม "วันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2557"
Posted on 07-03-2014 15:20:45 ICT

  ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม VSED (Volunteers for Social and Environmental Development) ได้จัดกิจกรรม "วันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" ขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ให้กับนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00-14.30 น. ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้าร่วม
Read more...

โรงเรียนอัสสัมชัญ นำผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมบูรณาการ "ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ" มอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Posted on 07-03-2014 15:11:18 ICT

  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คุณครูระดับชั้น ม.5 ประกอบด้วย มิสเนติมา กมลเลิศ, มิสสุภา พร้อมสถิตย์, มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก, ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ และมิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ ร่วมกันจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง "ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ" ให้กับนักเรียน ม.5/7-5/10 โดยให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์, โลโก้, สโลแกน, โปสเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานดังกล่าวได้จัดแสดงในงานวันวิชาการ AC ASEAN Academic Day และผลิตภัณฑ์ที่เหลือได้นำไปบริจาคให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 โดยมีมิสเนติมา กมลเลิศ, มิสสุภา พร้อมสถิตย์, มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ และนักเรียน 4 คน เป็นตัวแทนไปมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการของของมูลนิธิต่อไป
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6162 163 164 Next >>