ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและฌาปนกิจมิสสมถวิล สุขสโมสร
Posted on 29-09-2014 09:53:15 ICT

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพมิสสมถวิล สุขสโมสร คุณครูเกษียณ และคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ วัดไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มิสสมถวิล สุขสโมสร เป็นคุณครูสอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยโรงเรียนอัสสัมชัญ เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2475 เกษียณอายุการทำงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ปี พ.ศ. 2538 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของมิสสมถวิล สุขสโมสร
Read more...

ค่ายทักษะชีวิต(ปฏิบัติธรรม)นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Posted on 29-09-2014 09:48:52 ICT

  งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตนอกสถานที่ โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน พ.ศ. 2557 นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนรับศีลแปด ทำวัตร สวดมนต์ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รับประทานอาหารมังสวิรัติ และฟังเทศน์ เป็นการฝึกอบรมทางด้านจิตใจ ฝึกสติและสมาธิ นอกจากนี้ นักเรียนและคณะครูยังร่วมบริจาคปัจจัยส่วนหนึ่งให้กับสำนักปฏิบัติธรรมด้วย กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักพระธรรมคำสอนในขั้นตอนการปฏิบัติ ฝึกจิตอันเป็นกุศล และส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Read more...

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ เดือนกันยายน
Posted on 29-09-2014 09:44:38 ICT

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน กับคณะครูเกษียณ และอัสสัมชนิก เพื่อเป็นการพบปะ และได้มาร่วมรับประทานอาหาร โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (บราเดอร์ หลุยส์ ชาแนล) อธิการ มาร่วมรับประทานอาหารและนำของขวัญมาจับสลากเพื่อมอบให้กับคุณครูเกษียณที่โชคดีด้วย
Read more...

ค่ายทักษะชีวิต(ปฏิบัติธรรม)นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Posted on 25-09-2014 13:29:12 ICT

  งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าค่ายทักษะชีวิตนอกสถานที่ โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนรับศีลแปด ทำวัตร สวดมนต์ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รับประทานอาหารมังสวิรัติ และฟังเทศน์ เป็นการฝึกอบรมทางด้านจิตใจ ฝึกสติและสมาธิ นอกจากนี้ นักเรียนและคณะครูยังร่วมบริจาคปัจจัยส่วนหนึ่งให้กับสำนักปฏิบัติธรรมด้วย กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักพระธรรมคำสอนในขั้นตอนการปฏิบัติ ฝึกจิตอันเป็นกุศล และส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Read more...

มอบรางวัลการแข่งขันสร้างโปสเตอร์วันแม่ ปี 2557
Posted on 25-09-2014 13:22:09 ICT

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 งานศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มีการมอบรางวัลจากการแข่งขันสร้างโปสเตอร์วันแม่ ปี 2557 หัวข้อ “365 วัน คือวันแม่” ที่จัดขึ้นในงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 29 “ห้องสมุดพัฒนา เสริมปัญญา สู่อาเซียน” เมื่อวันที่ 5-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบรางวัล ณ บริเวณหน้าห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6201 202 203 Next >>