อัสสัมชัญ เสกบ้านพักนักกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล บ้านเซนต์ปีเตอร์
Posted on 26-06-2017 17:06:26 ICT

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานพิธีเสกบ้านพักนักกีฬาเซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER SPORT RESIDENCE) โดยได้รับเกียรติ จากบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรม พร้อมด้วย บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ร่วมปะพรมน้ำเสก
Read more...

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
Posted on 26-06-2017 16:01:01 ICT

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรีนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลมิพลอดุลยเดช (อัสสัมชนิกดีเด่น เลขประจำตัว 22444) ประธานในพิธี
Read more...

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560
Posted on 24-06-2017 13:01:36 ICT

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียนได้รับความรู้ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

บริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
Posted on 24-06-2017 09:54:58 ICT

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ได้โลหิตจำนวน 45 ถุง ถุงละ 450 ซีซี
Read more...

ผลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Posted on 24-06-2017 09:17:04 ICT

  วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6359 360 361 Next >>