การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 /2559
Posted on 10-06-2016 17:59:59 ICT

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา นำคณะกรรมการการประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
Read more...

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง (JPIC)
Posted on 10-06-2016 17:55:26 ICT

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง (JPIC) เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ.2559-2564 ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

นักเรียน Gifted แบ่งปันน้ำใจให้นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค
Posted on 10-06-2016 17:52:28 ICT

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 ตัวแทนนักเรียนหลักสูตร Gifted ชั้น ม.1-2 โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบอุปกรณ์การศึกษา จากการจัดกิจกรรมค่าย ROBOT ให้กับตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนวัดม่วงแค เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับสังคม โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสนงลักษณ์  ศรีนิลแท้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมมอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

Read more...

นักเรียน Gifted ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรม Drone Photography
Posted on 07-06-2016 17:20:53 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการคิดก้าวหน้า ตอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในกิจกรรม Drone Photography ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้ทักษะการเล่าเรื่อง เขียนบทบรรยาย การเล่าเรื่องด้วยภาพ และทักษะการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
Read more...

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ
Posted on 07-06-2016 13:01:54 ICT

  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการและกิจกรรม ประกอบด้วย เด็กชายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ นักเรียน ชั้น ม. 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน AEON English Speech Contest 2016 และ นายภัทรพงศ์ อัศวยุทธพล นักเรียนชั้น ม. 6/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากล 17th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 (รอบกรุงเทพมหานคร) โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และมิสนงลักาษณ์ ศรีนิลแท้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6295 296 297 Next >>