ต้อนรับคณะอาจารย์ จาก International Education Services Department for Education and Child Development เมือง Adelaide รัฐ South Australia ประเทศออสเตรเลีย และอบรมหัวข้อ" Teacher Professional Development "
Posted on 19-01-2015 09:39:28 ICT

  เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จาก International Education Services Department for Education and Child Development เมือง Adelaide รัฐ South Australia ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้เดินทางมาเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building ในโอกาสนี้ทางคณะอาจารย์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จึงจัดอบรมหัวข้อ" Teacher Professional Development " by the Department for Education and Child Development South Australian Government Schools สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และงานการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

พิธีเสก “บ้านมงฟอร์ต” (Montfort Home)
Posted on 19-01-2015 09:33:52 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีเสกบ้านมงฟอร์ต (Montfort Home) ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวิทยา ลัดลอย เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมิสซา และวจนพิธีกรรมพรมน้ำเสกอาคารและอวยพร เพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์ และสง่างาม โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเสกอาคาร จากนั้นภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณประธาน คณะภราดา แขกผู้มีเกียรติ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

Read more...

กิจกรรมปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนทุกวันศุกร์ต้นเดือน
Posted on 15-01-2015 10:05:53 ICT

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ลด ละ เลิก กระทำในสิ่งที่ไม่ดี หันมาประพฤปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเป็นการปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์ต้นเดือน ศาสนาพุทธจัดบรรยาย ธรรมะ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากทีมงานธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งเครือข่ายอยู่ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาบรรยาย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ทางด้านศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนสำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อ เบเนดิก พรชัย แก้วแหวน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นผู้ประกอบพิธีมิสซา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และศาสนาอิสลาม จัดให้มีการบรรยายสำหรับนักเรียนศาสนาอิสลาม โดยอาจารย์ อนุชา เกียรติธารัย ณ ห้อง Conference EP ตึกกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

อัสสัมชัญ เอ เก็บแต้มคว้าชัยเปิดสนามยัดห่วง 13 ปี อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2014
Posted on 15-01-2015 10:00:44 ICT

  ผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุ 13 ปี รายการ อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2014 ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คู่แรก โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม บี ไป 29-26 คะแนน ( 2-9, 9-15, 20-18, 29-26 ) นักกีฬายอดเยี่ยมประจำแมทต์ได้แก่ อิบราฮิม ดาบี โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ส่วนคู่เปิดสนามเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ (เจ้าภาพ) พบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการแข่งขัน อัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะไป 58-18 คะแนน ( 9-2, 31-10, 47-12, 58-18 ) นักกีฬายอดเยี่ยมประจำแมทต์ ได้แก่ อาณกร หอมทวนลม โรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู ประจำปีการศึกษา 2557
Posted on 15-01-2015 09:54:05 ICT

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู ประจำปีการศึกษา 2557 เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ และมีผู้แทนคณะครู ผู้แทนครูเกษียณ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ กล่าวอวยพร มอบของขวัญและช่อดอกไม้แด่คณะภราดา ประธานในพิธีกล่าวอำนวยพรแก่ผู้มาร่วมงานและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมีการจับสลากรางวัลและมอบของขวัญให้กับคณะครู คู่สมรส บุตร-ธิดา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคุณครู ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฏาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6218 219 220 Next >>