คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี อัสสัมชนิก รุ่น 107
Posted on 17-01-2019 17:18:39 ICT

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ งานประชาสัมพันธ์ ชมรมเชียร์และแปรอักษรโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมอวยพร คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อัสสัมชนิก รุ่น 107 เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญ กีฬาทั้งสามชนิดของโรงเรียนอัสสัมชัญ กีฬาฟุตบอล, กีฬาบาสเกตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ มาโดยตลอด ณ อาคารแสงโสม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Read more...

อบรมความรู้ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจโรคอ้วน”
Posted on 17-01-2019 17:17:10 ICT

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดการอบรมความรู้ในหัวข้อ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจโรคอ้วน” โดยเน้นเรื่องภัยร้ายจากโรคอ้วน ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร หลักการออกกำลังกาย เคล็ดลับการควบคุมน้ำหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองด้านภาวะโภชนาการ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้การอบรมให้กับนักเรียน ณ สนามบาสเกตบอล ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ และเงินสนับสนุนกิจกรรมสถานีตำรวจนครบาลบางรักและยานนาวา
Posted on 17-01-2019 12:07:54 ICT

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้แทนฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดย มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยมาสเตอร์สุอรุณ แก้วพรหม คุณครูฝ่ายปกครอง เข้าพบ พ.ต.อ. ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรัก และ พ.ต.อ.พรณรงค์ สุริยชัยวงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ และเงินสนับสนุนกิจกรรมของสถานีตำรวจ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญ ทั้งอำนวยความสะดวกทางด้านจราจรและสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียนตลอดทั้งปีและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญตลอดไป
Read more...

คณะผู้บริหารมอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ 2562
Posted on 17-01-2019 11:53:25 ICT

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และผู้แทนคณะครู งานอภิบาล (ศาสนาคริสต์) โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้ามอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ บ้านอับราฮัม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more...

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
Posted on 11-01-2019 17:39:58 ICT

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ภราดาดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครูผู้สอนภาษาจีน และตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งชมการแสดงท่ารำประกอบดนตรีไทย ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3444 445 446 Next >>