สมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทย มอบทุนสนับสนุน ชมรม AC CANSAT
Posted on 10-06-2019 15:59:53 ICT

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภราดาวิทยาเทพกอม รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย มิสณัฏฐี เจริญเกียรติบวร และ ม.พชร ภูมิประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น และรัสเซีย จำนวน 50,000 บาท ให้กับ ชมรม AC CANSAT จาก ตัวแทนสมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทย โดยตัวแทนของสมาคม ได้แก่ คุณวิชัย เตชะพันธุกุล AC 92 คุณเฉลิมพล สิมันต์ และคุณชัยวัฒน์ งามศักดิ์ทวีชัย AC111 ณ ห้องรับรอง ฝ่ายวิชาการ
Read more...

กิจกรรม สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.)
Posted on 10-06-2019 15:53:43 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP- M.1 จัดกิจกรรม สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.) โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.) สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP- M.1 ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ บรรยายหัวข้อสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ ( ปลูกต้นกล้า เอซี )
Read more...

เปิดสนามจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 อัสสัมชัญ พบ คริสเตียนฯ ส่วน สวนกุหลาบฯ พบ เทพศิรินทร์
Posted on 10-06-2019 15:48:58 ICT

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสวนกุหลาบอนุสรณ์ 12 ทศวรรษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้การจับฉลากคู่การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 โดย นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารในเครือจตุรมิตรฯ อีก 3 โรงเรียน ได้แก่ นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการจับฉลาก พร้อมด้วยตัวแทนจาก Ari ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
Read more...

ทีมวอลเลย์บอล "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่น 18 ปี
Posted on 10-06-2019 15:40:14 ICT

  ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุ 18 ปี เป็นสมัยที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
Read more...

กิจกรรมแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต
Posted on 10-06-2019 15:30:15 ICT

  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ร่วมกับงานอภิบาล (ศาสนาพุทธ คาทอลิก อิสลาม) โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ต้นเดือนตลอดปีการศึกษา 2562 ศาสนาพุทธฟังธรรมบรรยาย โดยนิมนต์พระวิทยากรทีมงานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา พระอารามหลวง ให้คติธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP-M. 4-6 ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1-3 ณ ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) ส่วนงานอภิบาลศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย ณ ห้อง Conference EP ชั้น 1 ตึกกอลมเบต์ และงานอภิบาลศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3459 460 461 Next >>