อสช รุ่น 126 มอบเงินสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ
Posted on 02-08-2019 12:48:19 ICT

  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ นายอภิสิทธิ์ ลือวงศ์โอภาส ประธานรุ่น 126 พร้อมด้วย นายวัฒภูมิ ทวีกุล และม.บุญญินท์ ล้อจรัสศรีวงศ์ เป็นตัวแทนรุ่นมามอบเงินหลังจากจัดกิจกรรม AC 126 Football Charity เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ให้กับกองทุน ฟ. ฮีแลร์ คัพ จำนวน 11,000 บาท โดยมี ม.ทบ เสนีย์ ครูเกษียณเป็นผู้รับมอบ และมอบให้กับกองทุนครูอัสสัมชัญ จำนวน 11,000 บาท โดยมี มิสภัควิภา แย้มศรี คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้รับมอบ
Read more...

นักตบลูกยางขาสั้น "อินทรีแดง" คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
Posted on 19-07-2019 13:20:39 ICT

  ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง โดยได้รับเกียรติจากท่าน ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ณ ยิม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 -16 กรกฎาคม พ.ศ 2562
Read more...

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา 2562
Posted on 19-07-2019 12:44:57 ICT

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม นำไปถวายพระภิกษุ ณ วัดสวนพลู และ วัดม่วงแค เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน โ ดยแบ่งขบวนแห่ออกจากโรงเรียนเป็น 2 ขบวน - ขบวนที่ 1 มี วงกลองยาว นำขบวน คณะครู พนักงาน ผู้แทนนักเรียน โดยมีมิสอรัญญา ทองรับใบ คุณครูอาวุโส เป็นประธานถวายเทียนพรรษา มาสเตอร์เอกมล สงวนนาม เป็นผู้นำทางด้านพิธีการทางศาสนา ถวาย ณ วัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - ขบวนที่ 2 วง AC Band นำขบวนคณะครู พนักงาน ผู้แทนนักเรียน ไปถวาย ณ วัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีมิสสุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์ คุณครูอาวุโส เป็นประธานถวายเทียนพรรษา มาสเตอร์นิวัช ตันดี เป็นผู้นำทางด้านพิธีการทางศาสนา
Read more...

พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
Posted on 19-07-2019 12:23:42 ICT

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอสัสสัมชัญ จัดพิธีสดุดีนกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ โยนกํายาน รูปปั้นนักบุญหลุยส์ฯ และประกอบวจนพิธีกรรม ผู้แทนนักเรียนคาทอลิก อ่านประวัตินกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ผู้แทนคณะครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนพนักงาน ร่วมวางกระเช้าดอกไม้หน้ารูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วง AC Band บรรเลงเพลงสดุดีนักบุญมงฟอร์ต ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
Posted on 19-07-2019 12:22:11 ICT

  เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอสัสสัมชัญ รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำทีมโดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ/ประธาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะกรรมการสภานักเรียน ผู้แทนนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3468 469 470 Next >>