มิซูโน่ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนทีมวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 09-12-2019 08:49:47 ICT

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิซูโน่ ของนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ จากคุณยูถิกา วชิรขจร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท​ มิซูโน เอแพค​ (ประเทศไทย) จำกัด​ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

Read more...

เข้าอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
Posted on 06-12-2019 13:20:50 ICT

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน “ไตรอัสสัมชัญ” ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม ณ ห้องรับรอง สำนักมิสซังคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

พิธีเสกถ้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2019
Posted on 06-12-2019 11:41:08 ICT

 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีเสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อระลึกถึงการบังเกิดพระกุมารเยซู ได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟวินัย  ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ ประกอบวจนพิธีกรรม โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ ผู้แทนนักเรียนประธานสภานักเรียน ประธานนักเรียนคาทอลิก ผู้แทนผู้ปกครอง  และผู้แทนนักการ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

MOU ทางวิชาการ ความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
Posted on 04-12-2019 09:30:06 ICT

 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ Exchange Program ประเทศไทย – สหรัฐอเมริกา – นิวซีแลนด์ โดย Mr. Bradley Smith ประธานมูลนิธิ PAX แห่งสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย Mr. Kurt van Zyl ผู้อำนวยการ Your Education แห่งประเทศนิวซีแลนด์ นางสุจิตรา ลออนวล ประธานองค์กร EduDee เป็นผู้ลงนาม  การเซ็นข้อตกลงครั้งนี้มีโรงเรียนชั้นนำในประเทศไทยเกือบ 40 แห่งเข้าร่วม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

กิจกรรมเดินการกุศล "AC Family Fun Walk"
Posted on 02-12-2019 17:58:38 ICT

 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดกิจกรรมเดินการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุนการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่นักการภารโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ใน  "AC Family Fun Walk"  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และร่วมเดินการกุศลภายในสวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋วเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3470 471 472 Next >>