ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.(รอบสาม)

Category: General | Posted on 05-02-2014 10:27:52 ICT

  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก สมศ. ประกอบด้วย นายคำรณ แพงไพรี นายสุวิทย์ เพชรทองไทย นางวนิดา เพชรทองไทย นางอัญญาอร สุทธิวารี นางจารุวรรณ บุณยรัตพันธ์ พร้อมทั้งร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.รอบสาม โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับชั้น ผู้ช่วยหัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ตัวแทนนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: • SWIS - อัลบั้มที่ 3366 : ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.(รอบสาม) (จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 84 ภาพ)