การจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนหลักสูตร Gifted

Category: General | Posted on 28-08-2012 10:15:51 ICT

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 - 15.30 น. ฝ่ายวิชาการ นำโดยมิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยมิสนวลศรี ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ให้กับนักเรียนหลักสูตร Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องม.1/1-ม.1/2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องม.2/1 - ม.2/2) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ และอาจารย์สุบรรณ ตั้งศรีเสรี เป็นวิทยากรในการอบรม
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: • SWIS - อัลบั้มที่ 2481 : การจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนหลักสูตร Gifted